Publicaties

© Joris Casaer
 • LARMUSEAU, I., ‘Gered door een impuls’, TOO 2023/1, 1.
 • LARMUSEAU, I., ‘Ook voor lozingen is de milieugebruiksruimte eindig’, TOO 2022/4, 257-263.
 • LARMUSEAU, I., ‘Wie is bang voor de watervergunningenstop?, TOO 2022/2, 73.
 • LARMUSEAU, I., ‘Vervuil Mei Niet’, TOO 2022/1, 1.
 • Interview door L. LAVRYSEN, ‘Het PFOS-schandaal door een mensenrechtenbril’, TOO 2021/3, 189-196.
 • COPPENS, T. en LARMUSEAU, I., ‘Op zoek naar lokale instrumenten en strategieën voor de realisatie van de bouwshift’, TOO 2020-19/2, 159-165.
 • LARMUSEAU, I., ‘Ongedane zaken nemen geen keer: wanneer gaat het asbeststof liggen in Vlaanderen?’, TOO 2019/4, 455-456.
 • COPPENS, C., LARMUSEAU, I., MORISSE, B. en VAN REETH, J., ‘Over de bouwshift en de (on)mogelijkheid om die te realiseren’, TOO 2019/2, 230-232.
 • LARMUSEAU, I., ‘Over complexe projecten en het omarmen van weerstand’, TOO 2019/2, 225-227.
 • LARMUSEAU, I., ‘Onjuiste debietmeterstand bij grondwaterwinning: empathische rechter versus stugge overheid?’, TOO 2019/2, 197-201.
 • LARMUSEAU, I., ‘Van afval een dierlijk bijproduct maken: doe er een scheut melk bij’, TOO 2019/1, 111-114.
 • LARMUSEAU, I., ‘Hof van Justitie stelt grenzen aan de genetische bewerking van gewassen: het voorzorgsbeginsel herbezocht?, TOO 2018/3, 335-340.
 • LARMUSEAU, I. en STRUBBE, M., ‘De gevolgen van het arrest ‘Visser Vastgoed’ op de ruimtelijke regulering van kleinhandelsactiviteiten in het Vlaamse Gewest’, TOO 2018/1, 53-60.
 • LARMUSEAU, I., ‘Complexe projecten op maat van de gemeente’, T.Gem. 2017, nr. 4, 221-238.
 • LARMUSEAU, I., ‘Uitnodigingsplanologie en doe-het-zelf-gebiedsontwikkeling, TOO 2017/2, 156-158.
 • SCHOUKENS, H. en LARMUSEAU, I. (ed.), ‘De Programmatische Aanpak Stikstof: van een verstands- naar een gelukkig huwelijk tussen economie en natuur?’, Uitgeverij Vanden Broele, 2017, 276 p.
 • LARMUSEAU, I., ‘Le décret flamand du 15 juillet 2016 relatif à la politique d’implantation commerciale intégrale: un pas de plus vers le permis intégré’, Les implantations commerciales: Etat des lieux deux ans après la régionalisation, Brussel, Larcier, 2016, 37-57.
 • LARMUSEAU, I., e.a., Omgevingsrecht: (g)een Toren van Babel, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2016, 333 p.
 • LARMUSEAU, I., ‘Het decreet complexe projecten en de kendoementaliteit’, TOO, 2015, 300.
 • LARMUSEAU, I., ‘Wordt het geen tijd voor heldere communicatie?, Today’s Lawyer 2015, nr. 4, 11-12.
 • LARMUSEAU, I., ‘De stilzwijgende omgevingsvergunning: het geluid van de stilte’, TOO, 2015, 4-5.
 • LARMUSEAU, I., ‘De gespecialiseerde advocaat en het functioneel rechtsgebied: kan de nieuwe generalist nu opstaan?’, Today’s Lawyer 2015, nr. 2, 11-12.
 • LARMUSEAU, I., CEENAEME, J., VERMEULEN, E., KERKSTOEL, L. en LAVRYSEN, L., Bodem en Grondverzet, Theorie en Praktijk, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2015, 294 p.
 • LARMUSEAU, I. ‘Zorgen voor of zorgen om de Vlaamse omgevingsvergunning?’ in Doorzetting en werkkracht. Of hoe een praktijkjurist het recht mee kan vormen. Liber amicorum Hugo C. Sebreghts, Antwerpen, Intersentia, 2014, 189-204.
 • LARMUSEAU, I., ‘De sint bracht een omgevingsvergunning: wie braaf is krijgt lekkers, wie stout is de roe?’, TOO 2013424-427.
 • LARMUSEAU, I., Advocaat: tijd voor een nieuw recept?, Gent, Larcier, 2012, 32 p.
 • LARMUSEAU, I., ‘Economische crisis bestrijden via ‘ander en beter’ omgevingsrecht: (Vlaamse) dromen zijn bedrog?’, Ondernemers 2012, nr. 10, 96.
 • LARMUSEAU, I., BERNAERT, P., DE WAELE, T. en CABUS, P. (eds.), De Vlaamse Omgevingsvergunning. Studies over natuurbehoud en milieuhygiëne, de geldingsduur van de milieuvergunning, de Europese Richtlijn Industriële Emissies en de ruimtelijke structuurplannen, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2012, 159 p.
 • LARMUSEAU, I., ‘Welkom in ons luchtkasteel’, Milieu, mei 2012, nr. 3, 44.
 • LARMUSEAU, I., DE WAELE, T., BERNAERT, P., CABUS, P. en DE SMET, J., Wetboek Vlaams omgevingsrecht, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2012, 771 p.
 • LARMUSEAU, I., DE SMEDT, P., ROELANDTS, B., SLABBINCK, R., MALFAIT T., SCHOUKENS, H. en VANDAMME, S., Vlaams omgevingsrecht, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2012, 204 p.
 • LARMUSEAU, I., MALFAIT, T. en VAN LAER, T., ‘Milieubeleid’, in DIETENS, M. en LANGASKENS, H., Van Aanvang tot Eindoplevering (VATE). Procedures en administratieve handelingen bij het bouwen, Brugge, die Keure, 2011, 35-46.
 • LARMUSEAU, I., MALFAIT, T. en PONCHAUT, C., ‘Regeling grondverzet’, in DIETENS, M. en LANGASKENS, H., Van Aanvang tot Eindoplevering (VATE). Procedures en administratieve handelingen bij het bouwen, Brugge, die Keure, 2011, 83-94.
 • LARMUSEAU, I., MALFAIT, T. en VAN LAER, T., ‘Procedure Raad van State en Raad voor Vergunningsbetwistingen’, in DIETENS, M. en LANGASKENS, H., Van Aanvang tot Eindoplevering (VATE). Procedures en administratieve handelingen bij het bouwen, Brugge, die Keure, 2011, 111-123.
 • LARMUSEAU, I., ‘Omgevingsrecht op z’n Vlaams, Nederlandser kan niet?’ in Goed verdedigbaar. Vernieuwing van bestuursrecht en omgevingsrecht, Utrecht, Kluwer, 2011, 417-426.
 • LARMUSEAU, I. en BERNAERT, P. (eds.), De Vlaamse omgevingsvergunning. Verslag jubileumcongres ’20 jaar milieuvergunning, Brugge, Uitgeverij Vanden Broele, 2011, 295 p.
 • LARMUSEAU, I., Vlaanderen en Nederland op hun snelst: om het eerst een integraal omgevingsrecht, essay te downloaden op www.rli.nl.
 • LARMUSEAU, I., ‘Maar voor je ’t weet is heel die zomer al weer lang voorbij’, redactioneel, Onze Omgeving, oktober 2010.
 • LARMUSEAU, I., DE SMEDT, P. en ROELANDTS, B., Vlaams omgevingsrecht, Groningen, Europa Law Publishing, 2010, 184 p.
 • LARMUSEAU, I., ‘Meegaan met nieuwe stromen: Onze Omgeving is klaar voor het grote avontuur’, redactioneel, Onze Omgeving, maart 2010.
 • LARMUSEAU, I. ‘Zorgwekkende zorgplicht’ in BOONE, I., CLAEYS, I. en LAVRYSEN, L. (red.), Liber Amicorum Hubert Bocken – Dare la luce, Brugge, die Keure, 2009, 389-403.
 • LARMUSEAU, I. (ed.), ‘Europees Milieubeleid in de Lage Landen’, verslag van het VVOR-VMR-VER-congres van 15 mei 2009, Boom Juridische Uitgevers, 2009.
 • LARMUSEAU, I. (ed.), ‘Energie en milieu: een wankel evenwicht’, VVOR-verslagboek 2008/2, Gent, 2MPact, 100 p.
 • LARMUSEAU, I. (ed.), ‘Doorwerking van milieu in ruimtelijke ordening: 1 + 1 = 3’, VVOR-verslagboek 2008/1, Gent, 2MPact, 2008, 72 p.
 • LARMUSEAU, I. (ed.), ‘Constitutional rights to an ecologically balanced environment’, VVOR-verslagboek 2007/2, Gent, 2MPact, 2007, 146 p.
 • LARMUSEAU, I., ‘Het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu: terecht een grondrecht?’, EcoTips 2007/05, 16-17.
 • LARMUSEAU, I., ‘Waiting for a proper application of the integration principle: more hopeful than waiting for Godot?’, Report of the International Congress on Environmental Law, Tribute to Professor Charles Odidi Okidi, Rio de Janeiro, Brazil.
 • LARMUSEAU, I., ‘Het Vlaamse Gewest: integraal vóór of tegen de integrale milieuvoorwaarden?’ , in Aan de grens van de milieuvergunning, Verslag van het VVOR-VMR-congres van 31 mei 2007, Boom Juridische Uitgevers, 2007, 23-29.
 • LARMUSEAU, I. (ed.), Geboeid door omgevingsrecht, VVOR-Verslagboek 2007/1, Gent, 2MPact, 2007, 43 p.
 • LARMUSEAU, I. (ed.), Hoe nieuw is de nieuwe bodemregelgeving?, VVOR-Verslagboek 2006/1, Gent, 2MPact, 2007, 64 p.
 • LARMUSEAU, I., ‘Integratie van milieu in het Belgisch luchtvaartbeleid: die vlieger gaat (niet) op?’, in Milieu en Luchtvaart, verslag van de ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 7 juni 2006, Boom Juridische Uitgevers, 2006, 59-77.
 • LARMUSEAU, I., ‘De grenzeloze ambities van de VVOR’, Milieudirect, oktober 2006.
 • LARMUSEAU, I., ‘De grenzeloze ambities van de VVOR’, De Milieukrant, november 2006.
 • LARMUSEAU, I. en LAVRYSEN, L., ‘Milieu- en administratief recht – Milieuvergunningen’ in DEKETELAERE, K. (ed.), Handboek Milieu- en Energierecht, Brugge, die Keure, 2006, 496-561.
 • LARMUSEAU, I., DE SMEDT, P. en MALFAIT, T., ‘Bodemsanerings- en grondverzetregelgeving in het Vlaams Gewest’,  tekst opgemaakt ten behoeve van de Grondige Opleiding Milieurecht 2005 – Opleiding Rechterlijke Orde, onuitgegeven.
 • LARMUSEAU, I. en MALFAIT, T., ‘De aanstelling en erkenning van de milieucoördinator’, VMC Cahiers, 2005/1.
 • LARMUSEAU, I., DE SMEDT, P. en MALFAIT, T., ‘Bodemsanerings- en grondverzetregelgeving in het Vlaamse Gewest’, tekst opgemaakt ten behoeve van de Grondige Opleiding Milieurecht 2005 – Opleiding Rechterlijke Orde, onuitgegeven.
 • LARMUSEAU, I., ‘De integrale milieuvoorwaarden: milieunormering nieuwe stijl?’, TMR 2004, 500-517.
 • LAVRYSEN, L. en LARMUSEAU, I., ‘De milieuvergunning in het Vlaamse Gewest’, in MICHIELS, F.C.M.A. en LAVRYSEN, L. (eds.), Milieurecht in de lage landen. Rechtsvergelijkende studies over de milieuvergunning, emissiehandel, de watertoets, natuurbescherming en bestuurlijke handhaving in Vlaanderen en Nederland, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2004, 35-69.
 • LARMUSEAU, I., co-redactie aan DEKETELAERE, K. en LAVRYSEN, L. (eds.), Codex milieurecht, 2004, Brugge, die Keure, 1510 p.
 • LARMUSEAU, I., co-redactie aan DUJARDIN, J. (ed.), Codex Architect, 2003-2004, Brugge, die Keure, 655 p.
 • Lector van het door de Vlaamse Milieumaatschappij uitgegeven Milieu- en natuurrapport Vlaanderen: beleidsevaluatie (MIRA-BE 2003), 2003, 216 p.
 • LARMUSEAU, I. en DE SMEDT, P., ‘De “kennelijke” inbreuk en de “ernstige” dreiging voor een inbreuk op de milieuwetgeving: het Trojaanse paard in het milieustakingsgeding?’, TPB 2003.
 • LARMUSEAU, I., ‘Onschuldig bezit versus afwezigheid van saneringsplicht’, Ecolas Nieuwsbrief, oktober 2002, 4.
 • LARMUSEAU, I., co-redactie aan DUJARDIN, J. (ed.), Codex Architect, 2002-2003, Brugge, die Keure, 655 p.
 • LARMUSEAU, I. en BOULLART, S., ‘Overzicht van rechtspraak: Afvalwater’, in LAVRYSEN, L. (ed.), Milieurechtspraak, Mechelen, Kluwer uitgevers, 2002, 515-538.
 • LARMUSEAU, I. en BOULLART, S., ‘Overzicht van rechtspraak: Afvalstoffen’, in LAVRYSEN, L. (ed.), Milieurechtspraak, Mechelen, Kluwer uitgevers, 2002, 469-514.
 • LARMUSEAU, I., ‘Overzicht van rechtspraak: de beginselen van milieubeleid’, in LAVRYSEN, L. (ed.), Milieurechtspraak, Mechelen, Kluwer uitgevers, 2002, 281-328.
 • LARMUSEAU, I., ‘Overzicht van rechtspraak: de milieuvergunning’, in LAVRYSEN, L. (ed.), Milieurechtspraak, Mechelen, Kluwer uitgevers, 2002, 413-468.
 • LAVRYSEN, L. en LARMUSEAU, I., ‘De invloed van het Europees recht op het Vlaams milieurecht’, in XXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2001-2002, Hoe Europees is ons recht? De invloed van het Europees recht op het Belgisch recht, Mechelen, Kluwer uitgevers, 2002.
 • LARMUSEAU, I., ‘The precautionary principle in Belgian jurisprudence: so many men, so many minds’, in SHERIDAN, M. en LAVRYSEN, L. (eds.), Environmental Law Principles in Practice, Brussel, Bruylant, 2002, 173-217.
 • LARMUSEAU, I., ‘De milieuzorgplicht opgenomen in artikel 22 Milieuvergunningsdecreet’, BVDA Nieuwsbrief, september 2001, 16-19.
 • LARMUSEAU, I., ‘De milieuzorgplichtbepaling van artikel 22 Milieuvergunningsdecreet: een dooddoener uit het milieustrafrecht?’, in Vlaamse Conferentie der Balie van Gent (ed.), Straf recht? – Strafrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2001, 169-210.
 • LAVRYSEN, L. en LARMUSEAU, I., ‘Afdeling 4. Milieuvergunningen’, in DEKETELAERE, K., (ed.), Handboek Milieurecht, Brugge, die Keure, 2001, 488 e.v.
 • LAVRYSEN, L., LARMUSEAU, I. en LEFRANC, P., ‘Développements récents dans la législation sur l’environnement et la législation en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme’, in Le Point sur le Droit des Biens, Edition Formation Permanente Comité Université-Palais, novembre 2000, 161-244.
 • LARMUSEAU, I., ‘De milieuvergunning in het Vlaamse Gewest’, BVDA Nieuwsbrief, september 2000, 20-24.
 • LAVRYSEN, L. en LARMUSEAU, I., ‘Recente ontwikkelingen inzake de Vlaamse wetgeving op de milieuvergunning’, in DEKETELAERE, K. (ed.), Jaarboek Milieurecht, 1999, Brugge, die Keure, 2000, 167-259.
 • LARMUSEAU, I., ‘Het voorzorgsbeginsel geïntroduceerd in de Belgische rechtspraak: zoveel hoofden, zoveel zinnen?’, TMR 2000, 24-32.
 • LARMUSEAU, I., ‘The precautionary principle introduced in Belgian jurisprudence: the need for consistency’, European Environmental Law Review, 2000, 40-47.
 • LARMUSEAU, I., ‘Zeg niet zomaar illegaal tegen onvergund’, noot onder Cass. 9 november 1999, De Juristenkrant, nr. 1, 18 januari 2000, 7.
 • LARMUSEAU, I., ‘Het (milieu)recht als oplossing voor de spanning tussen economie en ecologie’, in CASTRYCK, G. en DECALUWE, M. (ed.), De relatie tussen economie en ecologie, Gent, Academia Press, 1999, 111-120.
 • LARMUSEAU, I., ‘De I.P.P.C.-Richtlijn. Oorsprong, inhoud, belang en impact van de richtlijn op het Vlaamse Milieuvergunningsdecreet, Vlarem I en Vlarem II’, in PÂQUES, M. (ed.), Recente ontwikkelingen inzake vergunningen met betrekking tot milieu en ruimtelijke ordening. Een Europees en intergewestelijk perspectief, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1999, 1-58.
 • LARMUSEAU, I., ‘Commentaar bij artikel 22 Milieuvergunningsdecreet’, in Commentaar Milieurecht. De Milieuvergunning – Artikelsgewijze Commentaar, Brugge, die Keure, 1997, 28 p.
 • Assistentie van Prof. Dr. BOCKEN H. bij de redactie van het artikel ‘Het proces zonder einde. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door grondwaterwinning en bronbemaling’, TPR 1995, 1633-1678.

Maak een website of blog op WordPress.com