Lezingen

© Joris Casaer
 • Twee jaar PFAS-schandaal in Vlaanderen: waar staan we met de vervuiling?, debat met prof. dr. Jacob de Boer en moderator Filip De Bodt, naar aanleiding van ’40 jaar anti-stortmonument’ op 13 mei 2023 in Boom.
 • Impact van de stikstofcrisis op havenprojecten, georganiseerd door VOKA/VeGHO vzw/Havenraad op 9 mei 2023 in Gent.
 • PFAS-interview door mr. Dirk Van Heuven, georganiseerd door de Lions Club Kortrijk Mercurius op 28 april 2023 in Kortrijk.
 • PFAS in kustgebieden, georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht in samenwerking met de West-Vlaamse Milieufederatie en Proper Strand Lopers op 27 april 2023 in De Grote Post in Oostende.
 • PFAS in kustgebieden, georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht in samenwerking met de West-Vlaamse Milieufederatie en Proper Strand Lopers op 14 maart 2023 in Gent.
 • PFAS-informatieavond Kruisem, georganiseerd door de vzw Climaxi op 2 maart 2023.
 • Omgevingsrecht en omgevingsbeleid: Onze eigen overheid is nog crimineler dan 3M, Seniorenuniversiteit, Universiteit Hasselt, 9 januari 2023.
 • Waarom hebben we nood aan een Omgevingsbesluit?, spreker en co-organisator van de Juridisch-Planologische Dialoog ‘Brengt het Omgevingsbesluit ons dichter bij de bouwshift?’, webinar van 11 oktober 2022 en studiedag van 6 december 2022.
 • Van stikstofcrisis naar watercrisis. Europees omgevingsrecht revisited, VMx-studiedag ‘Update omgevingsrecht’, 4 oktober 2022.
 • Milieuverontreiniging in Ronse. Juridische actiemogelijkheden’, debatavond met Jacob de Boer, georganiseerd door de vzw CLIMAXI op 21 september 2022.
 • Vlaanderen en stikstof: Pleidooi voor een STikstofonderzoeksProgramma, met professor Jan Willem Erisman, organisator van VVOR-zomerdialiogen van 25 augustus 2022.
 • Masterclass Omgevingsvergunning, e-learning-module gemaakt door De Experten, 1 juli 2022.
 • Leven in de buurt van vervuilende industrie, debat met Wendy D’Hollander en ecotoxicoloog Ronny Blust, georganiseerd door Broederlijk Delen in het Ontmoetingscentrum Boerenpoort in Melsele op 18 juni 2022.
 • Juridische knelpunten: tweegesprek over problemen en afstemmingsmogelijkheden, uiteenzetting op het ‘Seminar Grensoverschrijdende Infrastructuurprojecten. Hoe te komen tot een succesvolle realisatie van Nederlands-Vlaamse projecten?’ in het KAVA Congres Centrum in Antwerpen op 17 juni 2022.
 • Vlaanderen en stikstof: niet alles kan overal, uiteenzetting op VOKA-Opleidingssessie ‘Stikstof en investeringszekerheid in Vlaanderen’ in Gent op 18 mei 2022.
 • Nationale parken en Landschapsparken, co-organisator en co-voorzitter van de Juridisch-Planologische Dialoog (JUPLA) van 3 mei 2022.
 • De onderzoekscommissie PFAS-PFOS has left the buildingEinde van het PFOS-schandaal?, podcast gemaakt door Dieter Troubleyn (De Experten), 2 mei 2022.
 • European and Flemish environmental law after the PFOS scandal: do or die?, uiteenzetting op ‘PFAS-scandals in many European countries: what can we learn?’, organisator/spreker op VVOR-elni-webinar van 26 april 2022.
 • De milieumagistraat: van Chinees vrijwilliger naar specialist?, panellid op studiedag georganiseerd door de Universiteit Gent op 1 april 2022.
 • Juridische uiteenzetting op PFAS-Forum, georganiseerd door Grondrecht op 22 maart 2022 in de Blikfabriek in Hoboken.
 • Europees en Vlaams omgevingsrecht na het PFOS-schandaal: do or die?, KU Leuven-Alumnidag, 11 maart 2022.
 • Implementing the Green Deal: how many legal challenges for environmental law?, organisator van VVOR-elni-webinar van 16 maart 2022.
 • Megastallen in landschappelijk waardevolle gebieden, co-organisator en co-voorzitter van de Juridisch-Planologische Dialoog (JUPLA) van 8 februari 2022.
 • Challenges of European Environmental Law towards 2030: Protection of groundwater under the Water Framework Directive: Member States obligations and recent judgments’, organisator van VVOR-elni-webinar, 9 november 2021.
 • De Omgevingsvergunning: op zoek naar systeemfouten, VVOR-opleiding, Gent, 22 oktober 2021.
 • Zero pollution in 2050: which measures are necessary, moderator op online elni-VVOR-congres ‘The power of environmental law: experiences from the past and perspectives for the future’, 15 oktober 2021.
 • Over 3M en Oosterweel: verplichtingen voor, bij en na vergunningverlening, les aan Thomas More Mechelen, Module Themajournalistiek – Politiek, Samenleving & Justitie, 6 oktober 2021.
 • Decreet Complexe Projecten: tijd voor een evaluatie? op het congres ‘Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening in Vlaanderen’, georganiseerd door By Experts, Brussel, 30 september 2021.
 • Juridische verplichtingen voor, bij en na vergunningverlening, hoorzitting van de Parlementaire Onderzoekscommissie PFOS-PFAS, 27 augustus 2021.
 • Challenges of European Environmental Law towards 2030: Revision of the Industrial Emissions Directive: in search of consistency with climate, energy and circular economy policies?, moderator van VVOR-elni-webinar, 15 juni 2021.
 • Challenges of European Environmental Law towards 2030: The Strategic Environmental Assessment Directive: joy or sadness at the 20th birthday?, moderator van VVOR-elni-webinar,18 mei 2021.
 • Vlaanderen en stikstof: niet alles kan overal. Over milieugebruiksruimte, vergunningverlening en ruimtelijke planning, voorzitter van online VVOR-studiedag, 7 mei 2021.
 • Omgevingsrechtelijke verplichtingen bij de vereffening van vastgoed, Opleiding curator-vereffenaar, KU Leuven, online, 25 november 2020.
 • Co-organisatie en panellid van de Werelddag van de Stedenbouw 2020 ‘Planning zonder plannen? Hoe realiseren lokale besturen de bouwshift?’, online, 19 en 20 november 2020.
 • Geïntegreerd ruimtelijk planningsproces in de regelgeving complexe projecten, VVOR-Opleiding ‘Ruimtelijke beleidsplannen en hun doorwerking naar ruimtelijke uitvoeringsplannen en omgevingsvergunningen’, Gent, 3 september 2020.
 • Recente belangwekkende omgevingsrechtspraak, VMx-studiedag ‘Update wetgeving’, online, 16 juni 2020.
 • De bodemdeskundige is een omgevingsmanager: pleidooi voor een nieuwe discipline, RSK-webinar over de ‘Kostenbesparende aanpak bij complexe herontwikkelingsprojecten: technische en juridische aspecten’, 5 mei 2020.
 • De omgevingsvergunning: een stand van zaken, VVOR-Opleiding ‘Omgevingsvergunning’, Gent, 21 november 2019.
 • Overzicht van de bodemregelgeving van 1995 tot nu, VVOR-Opleiding ‘Bodem en Grondverzet’, Gent, 20 juni 2019.
 • Het geïntegreerde planproces bij complexe projecten: het voorkeursbesluit/projectbesluit als ruimtelijk plan/Opportuniteiten van een ‘complexe-projecten-traject’ voor de realisatie van kernversterking en ontlinting, VVOR-Opleiding ‘Transitie in de ruimtelijke planning’, Gent, 21 maart 2019.
 • De haven in zijn omgeving: het nieuwe omgevingsvergunningenbeleid’, Permanente Vorming Havenbeheer, Universiteit Gent, 20 maart 2019.
 • Voorwaarden en lasten in de omgevingsvergunning, incompanytraining voor de ambtenaren van de provincie Vlaams-Brabant, Leuven, 14 februari 2019.
 • Voorzitter van de studiedag ‘VVOR-Inzichten: Transitie in de ruimtelijke planning’, Gent, PAC-het Zuid, 1 februari 2019.
 • Voorzitter van de studiedag ‘VVOR-Inzichten: Strategisch Omgevingsmanagement’, Brussel, Herman Teirlinckgebouw, 7 december 2018.
 • Omgevingshandhaving: voel je als bedrijf reeds het verschil?, PRENNE, Gent, Flanders Expo, 6 december 2018.
 • Van sociaal-economische vergunning naar omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten, LDR Opleiding, Gent, 28 november 2018.
 • Voorzitter van het Omgevingscongres ‘Ruimte voor Handhaving’, georganiseerd door het Departement Omgeving, UMiO en VVOR, Brussel, Herman Teirlinckgebouw, 14 november 2018.
 • Afvalstoffen/materialen in Vlaanderen, Themanamiddag afvalstoffen, georganiseerd door het Civiel Kenniscentrum Milieu en Gezondheid van het Hof ‘s Hertogenbosch, ’s Hertogenbosch, 28 september 2018.
 • De omgevingsvergunning: toepassing in de praktijk, VVOR-Opleiding Omgevingsrecht, Gent, 13 september 2018.
 • What’s new: programmatische aanpak stikstof, tijdelijke natuur en offsetting, LDR-Opleiding Natuurregelgeving on the field. Over de relatie tussen natuur en ruimtelijke ordening, Gentbrugge, 30 mei 2018.
 • De omgevingsvergunning: toepassing in de praktijk, VVOR-Opleiding Omgevingsrecht, Gent, 26 april 2018.
 • Omgevingsrechtelijke verplichtingen bij de vereffening van vastgoed, Opleiding curator-vereffenaar, KU Leuven, Brugge 17 april 2018, Hasselt 18 april 2018.
 • De haven in zijn omgeving: het nieuwe omgevingsvergunningenbeleid, Permanente Vorming Havenbeheer, Universiteit Gent, 21 maart 2018.
 • Incompanytraining omgevingsrecht voor DEME Environmental Contractors, Sint-Gillis-Waas, 23 februari 2018.
 • Voorzitter van de THEMIS-postacademische vorming van de KULeuven over publiek recht, Kortrijk, 19 februari 2018.
 • ‘De gevolgen van het arrest ‘Visser Vastgoed’ op de ruimtelijke regulering van kleinhandelsactiviteiten in het Vlaamse Gewest’, Symposium naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van 30 januari 2018, C-31/16, Universiteit Utrecht, 16 februari 2018.
 • Moderator van congres over de omgevingsvergunning, SPRYG, Antwerpen, Crowne Plaza, 7 februari 2018.
 • Eerste ervaringen met de omgevingsvergunning, inclusief blik op de toekomst, PRENNE, Kortrijk, 5 december 2017.
 • Nieuwe regelgeving en rechtspraak inzake bodem, LDR-Opleiding Omgevingstopics vóór en nà vergunningverlening: van effectenbeoordeling tot handhaving, Gentbrugge, 30 november 2017.
 • ‘Eerste ervaringen met de omgevingsvergunning en de complexe projecten’, Congres Stedenbouw & Ruimtelijke Ordening, EBP, Brussel, 28 september 2017.
 • ‘Decreet complexe projecten versus omgevingsvergunningsdecreet’, Congres ‘Decreet Complexe Projecten 2017’, SPRYG, Antwerpen, Crowne Plaza, 29 juni.
 • Incompanytraining ‘bodem en grondverzet’ voor Waterwegen en Zeekanaal, Willebroek, 27 juni 2017.
 • Voorzitterschap UGent-UUtrecht-VVOR-workshop ‘Omgevingsrecht in de Lage Landen: the sequel’, UGent, 18 mei 2017.
 • Incompanytraining omgevingsvergunning voor de ambtenaren van de gemeente Brakel, 23 maart 2017.
 • Incompanytraining omgevingsvergunning voor GOODMAN, Vilvoorde, 10 maart 2017.
 • ‘De haven in zijn omgeving: het nieuwe omgevingsvergunningenbeleid’, Permanente Vorming Havenbeheer, Universiteit Gent, 22 maart 2017.
 • Incompanytraining omgevingsvergunning voor ENECO, Mechelen, 6 maart 2017.
 • ‘De omgevingsvergunning: toepassing in de praktijk’, VVOR-Opleiding Omgevingsrecht 2017, Gent, 12 januari 2017, 23 februari 2017, 27 maart 2017.
 • Opleiding ‘omgevingsvergunning’, LDR-Opleiding, Gent, 1 december 2016.
 • Le décret flamand du 15 juillet 2016 relatif à la politique d’implantation commerciale intégrale: un pas de plus vers le permis intégré, colloque ‘Les implantations commerciales: Etat des lieux deux ans après la régionalisation, Liège, 29 novembre 2016.
 • Opleiding ‘omgevingsvergunning’, LDR-Opleiding, Gent, 10 november 2016.
 • Masterclass ‘complexe projecten’, VMx, Herentals, 26 oktober 2016.
 • Due diligence in de praktijk – Luik omgevingsrecht, Contrast Law Seminar, Brussel, 20 oktober 2016.
 • Webinar ‘De omgevingsvergunning’, Kluwer, 11 oktober 2016.
 • ‘De omgevingsvergunning: de laatste rechte lijn tot de inwerkingtreding’, Congres voor Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, georganiseerd door EBP, Brussel, 22 september 2016.
 • ‘Méér of minder afval: het onderscheid tussen afvalstoffen en grondstoffen’, PRENNE, Kortrijk, 20 september 2016.
 • ‘Een orgaan als de StAB als deskundige in omgevingsrecht: zegen of vloek voor rechter en partijen?’, StAB-symposium: 20 jaar meerwaarde door verbinding, Amersfoort (Nederland), 15 september 2016.
 • ‘Geïntegreerd ruimtelijk planningsproces in de integratiespoorregelgeving en in de regelgeving complexe projecten’, LDR-Opleiding over milieueffectrapportage en ruimtelijke planning: van de ondraaglijke lichtheid van project- en plan-mer-screening tot en met het geïntegreerd ruimtelijk planningsproces, Gent, 8 september 2016.
 • Masterclass Complexe Projecten, VMx, Holiday Inn Gent, 22 juni 2016.
 • Omgevingsrecht by cases, Congres ’20 jaar VMx’, Gent, 9 juni 2016.
 • Incompanytraining over de omgevingsvergunning voor de ambtenaren van de stad Dendermonde, Dendermonde, 2 juni 2016.
 • Panellid op internationale workshop ‘Life in Quarries’ over tijdelijke natuur in de ontginningssector, georganiseerd door FEDIEX, Brussel, VBO, 4 mei 2016.
 • Incompanytraining over omgevingsrecht bij DEME Environmental Contractors, Brugge, 26 februari 2016.
 • Impact van de omgevingsvergunning: wat verandert er?, Studiedag ‘Grote infrastructuurwerken – Procedureel Traject’, georganiseerd door het KVIV, Ingenieurshuis Antwerpen, 25 februari 2016.
 • Omgevingsvergunning, partim stedenbouw/verkaveling, VVOR-Opleiding – Omgevingsrecht, Gent, 25 februari 2016.
 • Moderator van studiedag over de Vlaamse omgevingsvergunning, georganiseerd door SPRYG, Real Estate Academy, Brussel, 23 februari 2016.
 • De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS): van verstands- naar gelukkig huwelijk tussen natuur en economie?, Voorzitter VVOR-studiedag Gent, Het Pand, 16 februari 2016.
 • Omgevingsvergunning, partim milieu,VVOR-Opleiding – Omgevingsrecht, Gent, 21 januari 2016.
 • Omgevingsvergunning en complexe projecten: stand van zaken, LDR-Opleiding – Omgevingsrecht anno 2016: stand van zaken met blik op de toekomst, Gent, 14 januari 2016.
 • Incompanytraining over de omgevingsvergunning bij Waterwegen en Zeekanaal, Willebroek, 6 januari 2016.
 • Decreet complexe projecten: praktische toelichting, VMx, Studiedag voor MER-deskundigen, Hasselt, 8 oktober 2015.
 • Eerste toepassingen van het decreet complexe projecten, Congres Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, EBP, Brussel, 24 september 2015.
 • EU case-law on the Water Framework Directive: the CJEU ruling in case C-461/13, CEFIC meeting, Brussels, 22 september 2015.
 • Le contentieux de l’urbanisme devant le juge – L’activation du contentieux et son objet – Vue belge, Colloque International, Le contentieux de l’urbanisme, Association Internationale de Droit de l’Urbanisme (AIDRU), Liège, 18-19 september 2015.
 • Handhaving van de omgevingsvergunning, PRENNE, 17 september 2015.
 • Heerlijk helder (juridisch) schrijven – Nieuw voor juristen: de ‘heerlijk helder’-toets, praktijkopleiding, Gent, Novotel Gent Centrum, 26 mei 2015.
 • Incompanytraining over het decreet omgevingsvergunning en het decreet complexe projecten, BANIMMO, Brussel, 12 mei 2015.
 • Panellid in debat Klimaatavond: op weg naar de klimaattop, debat over het nut/belang van de klimaatzaak met Nic Baltazar (moderator), Serge De Gelder (voorzitter vzw Klimaatzaak), Johan Albrecht (prof. Milieu-economie, energie en klimaatbeleid), Ferdi De Ville (prof. Politieke Wetenschappen) en Vera Dua (Academisch Consulent aan Centrum voor Duurzame Ontwikkeling), Universiteit Gent, UFO, 5 mei 2015.
 • De technische richtlijn grondwaterhandelingen, interactieve lunchsessie georganiseerd door ANTEA, Antwerpen, Ingenieurshuis K-VIV, 24 maart 2015.
 • Incompanytraining over de omgevingsvergunning en windturbines, ENECO, Mechelen, 11 maart 2015.
 • Introductie van de verplichte opleiding voor bodemsaneringsdeskundigen, VVOR-congres – 20 jaar bodemdecreet, Universiteit Gent, 13 maart 2015.
 • Van de exploitatievergunning over de milieuvergunning naar de omgevingsvergunning, VVOR-Basisopleiding – Omgevingsrecht, Gent, 22 januari 2015.
 • De omgevingsvergunning: het wetgevend kader, Alumni-event Milieu en Preventiemanagement, KU Leuven, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, Campus Brussel, 2 december 2014.
 • De afvalwaterheffing gisteren, vandaag en morgen, VVOR-Basisopleiding – Omgevingsrecht, Gent, 25 november 2014.
 • Standaardprocedure en codes van goede praktijk inzake het grondverzet, duo-presentatie met BULLENS C., DEDECKER D., HEURCKMANS A. en VERMEULEN E., Instituut Voor Permanente Vorming, Universiteit Gent, 21 oktober 2014.
 • Toepassing van het decreet omgevingsvergunning en het decreet complexe projecten, LDR-Opleiding, Communicatieloft Gent, 2 oktober 2014.
 • Standaardprocedure ‘oriënterend bodemonderzoek’, duo-presentatie met CEENAEME, J., Instituut Voor Permanente Vorming, Universiteit Gent, 30 september 2014.
 • De stand van zaken op het vlak van het decreet complexe projecten: juridische en praktische gevolgen, Congres Stedenbouw en Ruimtelijke ordening 25 september 2014, Informeeting, Hotel Bloom, Brussel.
 • Relevante milieuwetgeving in verband met bodem, 6u afstandsleren in het kader van de aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen – module 1, Instituut Voor Permanente Vorming, Universiteit Gent, opname van 22 september 2013.
 • In het oog van de storm, organisatie VVOR-Zomerdialogen met JACOBSEN, C. en GOETEYN, L., de Weverij, Sleidinge, 28 augustus 2014.
 • Pleidooi in naam van het Vlaams Gewest in de zaak van de Hertogin Hedwigepolder voor de Nederlandse Raad van State, Den Haag, 28 augustus 2014.
 • Het decreet complexe projecten, Prenne, Flanders Expo Gent, 19 juni 2014.
 • De Nederlandse omgevingsvergunning en de voorgenomen Omgevingswet in Nederland, Organisatie VVOR-causerie met WOLDENDORP, H. zaal Tema, Gent, 12 juni 2014.
 • Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, duo-presentatie met BERNAERT, P., Larcier, Edegem, 3 juni 2014.
 • Webinar ‘De omgevingsvergunning’, Kluwer, 20 maart 2014.
 • Hoorzitting Vlaams Parlement over het Decreet Complexe Projecten, 13 maart 2014.
 • Nogmaals over ons snel en uniek vergunningsstelsel: the sequel, Moderator LDR-Opleiding, Communicatieloft Gent, 5 december 2013.
 • Startschot voor de Vlaamse Omgevingsvergunning, Voorzitter VVOR-LNE-RWO-congres, De Montil, Affligem, 14 november 2013.
 • De Omgevingsvergunning, Gentse Legal Briefings, Universiteit Gent, 21 oktober 2013.
 • Versnelling van vergunningsprocedures: (niet) juridische gevolgen voor de praktijk, Congres Stedenbouw en Ruimtelijke ordening, georganiseerd door Informeeting bvba, Hotel Bloom-Brussel, 26 september 2013.
 • Mensen maken de stad, organisatie VVOR-Zomerdialogen met HOLEMANS, D., de Weverij, Sleidinge, 29 augustus 2013.
 • Juridische context van de Vlarem-trein 2012, VMx-studiedag ‘Vlarem trein 2012 definitief gestart’, De Montil, Affligem, 20 juni 2013.
 • Moderator op het FEBEM-INTERAFVAL afval- en materialencongres, workshop over het vernieuwde VLAREMA, ICC Gent, 25 april 2013.
 • Overzicht van beklijvende omgevingsrechtspraak van het afgelopen jaar, LDR-Opleiding, Communicatieloft Gent, 28 februari 2013.
 • Onze Omgeving, Opleidingen, VVOR, Holiday Inn Gent Expo, 15 januari 2013.
 • Internationaal natuurbehoudscongres ’20 years of Habitats Directive: European Wildlife’s Best Hope?’, Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht, KBC-gebouw Antwerpen, 12-13 december 2012.
 • Valkuilen bij vastgoedverrichtingen – Valkuilen uit het omgevingsrecht, aan de hand van case studies, Dagseminarie ‘Valkuilen bij vastgoedverrichtingen’, georganiseerd door de Vereniging van Accountants, Bedrijfsrevisoren, Belastingconsulenten, Boekhouders en Fiscalisten (VABF), de Orde van Advocaten van de Balie Gent, de vzw i-prof en het Notariaat, Vormingscentrum Guislain, 13 november 2012.
 • Waterbeheer en de bestrijding van oppervlaktewaterverontreiniging, opleiding ‘milieucoördinator-niveau A’, Universiteit van Hasselt, Diepenbeek, 9 november 2012.
 • Openingsrede ‘Advocaat: tijd voor een nieuw recept’, op de plechtige openingsvergadering ter gelegenheid van de aanvang van het gerechtelijk jaar 2012-2013 en het 139ste werkingsjaar van de Vlaamse Conferentie der balie van Gent, 26 oktober 2012.
 • Vlaams omgevingsrecht: van A tot Z, Postgraduaat Milieucoördinator niveau A – 10de promotie, Instituut voor Milieu & Duurzame Ontwikkeling (IMDO), Universiteit Antwerpen, 12 oktober 2012.
 • Omgevingsrecht: een vergelijking Nederland-België, ‘Dag van de Omgevingswet’, georganiseerd door het Nederlands Netwerk van Milieuprofessionals VVM, Milieuvakbeurs 2012, Brabanthallen, ’s Hertogenbosch, 9 oktober 2012.
 • Deelname aan het openingsdebat op de ‘Dag van de Omgevingswet’, samen met VON MEIJENFELDT, H. (waarnemend directeur-generaal milieu van het Nederlands ministerie van I&M), WIJDEVELD, E. (Deltalinqs) en HEIJNE, R. (directeur VVM), georganiseerd door het Nederlands Netwerk van Milieuprofessionals VVM, Milieuvakbeurs 2012, Brabanthallen, ’s Hertogenbosch, 9 oktober 2012.
 • Vlaams milieurecht, Contrast Law Seminars ‘Back-to-basics: milieu- en stedenbouwrecht in de bedrijfswereld’, Zaventem, 27 september 2012.
 • Naar een ‘unieke’ omgevingsvergunning, LDR-Opleiding ‘Op naar een snel en uniek vergunningsstelsel: woord en wederwoord’, Gent, 20 september 2012.
 • Legal impact of the IED for environmental professionals, studiedag ‘IED: towards a greener industry’, VMx-ENEP, Provinciehuis Leuven, 6 september 2012.
 • Ruimtelijke ordening, ook van de innerlijke ruimte, organisator VVOR-Zomerdialogen met LANCKSWEERDT, E., de Weverij, Sleidinge, 30 augustus 2012.
 • Wat voorzitters lijden mogen! Dialoog tussen VVOR-voorzitter en VMx-voorzitter, netwerkdag verenigingsmanagement, 2Mpact, Gent, 23 augustus 2012.
 • Van exploitatievergunning over milieuvergunning tot omgevingsvergunning, basisintruductie tot de theorie van de milleuvergunningenregelgeving, studiedag ‘Omgevingsvergunning, partim milieuvergunning’, VVOR, Communicatieloft Gent, 24 januari 2012.
 • Richtlijn Industriële Emissies: stand van zaken en praktische toepassing ervan, seminarie ‘Actualia voor de milieucoördinator’, PHL, Hasselt, 7 december 2011.
 • Impact van VLAREL op de milieucoördinator, PRENNE (PreBes Nationaal Network Event), Oostende, 20 september 2011.
 • De Europese Richtlijn Industriële Emissies: een nieuwe schokgolf voor de Vlaamse milieuwetgeving?, VMC-studiedag, Berchem, 23 juni 2011.
 • Voorzitter VVOR-lunchcauserie met Bart Martens over zijn ervaringen als voorzitter van de Commissie voor leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed van het Vlaams Parlement, Brussel, 20 mei 2011.
 • Voorzitter VVOR-lunchcauserie met Ursula Schliessner, managing partner advocatenkantoor McKenna Long & Aldridge LLP, ‘REACH, the EU Chemicals Regulation 1907/2006, Four years down the road, Reflections of a practicioner’, Brussel, 18 maart 2011.
 • Update milieuwetgeving: de nieuwe Richtlijn Industriële Emissies, PRENNE (PreBes Nationaal Network Event), Limburghal Genk, 15 maart 2011.
 • Moderator van interactieve workshop met analyse van case-studies, LDR-Opleiding, Ontgroening van groene energie-vergunningen, Communicatieloft Gent, 10 februari 2011.
 • Development of national/regional climate law within EU Member States, workshop ‘Are you really prepared for the impacts that climate change bring to your business?’, Det Norske Veritas, 8 februari 2011, in het kader van ‘Norway Now’ in het Paleis voor Schone Kunsten, BOZAR Brussel.
 • Panellid in paneldiscussie ‘De kindnorm van idee naar beleid’,  geleid door VRT-journaliste DE BIE A., op de studiedag ‘Op weg naar een kindnorm’, Gezinsbond, Brussel, 23 november 2010.
 • Introductie van de Nederlandse term ‘omgevingsrecht’ in Vlaanderen’, IFEST, 27 oktober 2010.
 • Nood aan nieuwe wijzigingen van de VLAREM-regelgeving ingevolge de nieuwe Europese Richtlijn Industriële Emissies?, LDR-Opleiding ‘Milieurecht in de praktijk: uitstijgen boven de grootste gemene deler?’, Maaltekasteel Gent,7 oktober 2010.
 • Organisator van het Europees ELNI-VMR-VVOR-congres Talking about the environmental effects of industrial installations: the European Directive on Industrial Emissions, Universiteit Gent, 17 september 2010, tijdens het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie (congres kreeg het ‘Europees label’ toegekend).
 • Voorzitter/moderator debat op het Vlaams-Nederlands VVOR-congres Over de opkomst van administratieve rechtscolleges: een nieuwe lente, een nieuw geluid?, Edegem, 10 juni 2010.
 • Juridische evaluatie van duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen in België en Nederland, MVO-studiedag, Det Norske Veritas, Amsterdam 1 juni 2010 (Amsterdam) en 3 juni 2010 (Eindhoven).
 • Citizens’ initiative introduced by the Lisbon Treaty: civil society as linchpin in the EU-Framework, international congres ‘Global Environmental Governance’, International Court of the Environment Foundation (ICEF),  Rome, 20 en 21 mei 2010.
 • Voorzitter van de VVOR-lunchcauserie van Dhr. DE KOSTER ,T., Europese Commissie, Secretariaat-Generaal, Teamleider Unit D1 Strategic Objective Prosperity, over de nieuwe Europese strategie EU2020.
 • Duurzame ontwikkeling: van ideaal naar rechtsbeginsel?, congres ‘Duurzaamheid en groene economie: een perfect huwelijk?’, Det Norske Veritas, Antwerpen, 31 maart 2010.
 • Aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging, gegeven in het kader van de VEB-OVB-Opleidingen, Gent,18 maart 2010.
 • Lozingsnormen van nu en straks. Nieuwe tendensen in de waterregelgeving, Industrial Waste Water Event,  Endress+Hauser, Brouwerij Palm, 10 maart 2010.
 • Masterclass Het beste van milieuwetgeving – Over de verschillen tussen milieuwetgeving en milieuhandhaving in Vlaanderen en Nederland, ‘Chemvision 2009’ voor de Belgische en Nederlandse chemiesector, Lamot Congres- en Erfgoedcentrum in Mechelen, 9 december 2009.
 • Rest er nog geloof in het instrument van de milieuvergunning?, LDR-Opleidingen: Milieurecht: klaar voor een (her)nieuw(d)e start!, Gent, 13 oktober 2009.
 • Voorzitter/moderator debat op de internationale VVOR-conferentie Chinees milieubeleid en milieurecht: hoeveel Chinese vrijwilligers telt China?, Internationaal Perscentrum in Brussel, 16 juni 2009.
 • Gevolgen van de nieuwe Europese Afvalstoffenrichtlijn voor het burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheidsrecht, gegeven in het kader van een studiedag ‘Les enjeux de la nouvelle directive ‘Déchets’/De uitdagingen van de nieuwe afvalrichtlijn’, CMS De Backer (Green Law) in samenwerking met het VBO, VBO in Brussel, 28 mei 2009.
 • The protection of the marine environment in Belgium: new challenges caused by the implementation of the EMS?, international congres ‘Protection of the Marine Environment’, ILDA, Lissabon, 20 en 22 mei 2009.
 • Eerste ervaringen in de praktijk met de toepassing van het nieuwe bodemdecreet – overzicht van bodemgerelateerde notariële clausules, infosessie voor notarissen, Diepsonderingen Verbeke, Gent, 24 april 2009 (Kortrijk) en 30 april 2009 (Gent).
 • Deelname aan debat over de nieuwe bodemregelgeving, samen met VAN DYCK, E. (OVAM), PONNET, D. (DEC), DILLEN, M. (Confederatie Bouw) en VAN STRAATEN, M. (MAVA), georganiseerd door FEBEM, Easyfairs Antwerpen, 19 maart 2009.
 • Voorzitter/moderator debat op studiemiddag/debat De burger versus hetmilieubeleid: meer dan een stem in de woestijn?, Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (VVOR), VBO Brussel, 6 maart 2009.
 • Position and legal liability of the biosafety officer, gegeven op ‘The 2008 Belgian Biosafety Symposium’, georganiseerd door de Belgian Biosafety Professionals, Université de Liège, 11 december 2008.
 • Milieuvergunningenrecht voor het Belgisch Leger, opleiding, kazarne Vilvoorde, 30 september 2008.
 • Voorzitter/moderator debat op de studiemiddag Energie en milieu: een wankel evenwicht, Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht, Gent, 25 september 2008.
 • Opleiding milieuvergunningenrecht, gegeven in het kader van de Basisopleiding Milieubeheer, georganiseerd door SGS, Antwerpen, 25 september 2008.
 • Aansprakelijkheid voor bodemsanering. Afspraken en contracten met de opdrachtgever, gegeven in het kader van de VEB-OVB-Opleidingen, OVAm Mechelen, 12 juni 2008.
 • Opleiding milieuvergunningenrecht, gegeven in het kader van de Basisopleiding Milieubeheer, georganiseerd door SGS, Antwerpen, 20 maart 2008.
 • Co-organisator van het tweede gezamenlijke congres van de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht en de Nederlandse Vereniging voor Milieurecht Wie beschermt het natuurbeschermingsrecht?, Universiteit van Tilburg, 29 mei 2008.
 • Voorzitter/moderator debat op de studiemiddag Doorwerking van milieu in ruimtelijke ordening: 1 + 1 = 3, Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht, Brussel, 31 januari 2008.
 • Lid van het panel met betrekking tot Regulations governing waste and polluting facilities op de studiedag ‘National administrative courts and Community environmental law’, georganiseerd door de ‘Association of Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union with scientific support from the Council of State of France’, SCHURMAN R. Zaal van het Berlaymontgebouw in Brussel, 28 januari 2008.
 • Aansprakelijkheid voor bodemsanering. Afspraken en contracten met de opdrachtgever, gegeven in het kader van de VEB-OVB-Opleidingen, OVAM Mechelen, 13 december 2007.
 • Case-studies inzake grondverzet, gegeven in het kader van de Basisopleiding Milieubeheer, georganiseerd door SGS, Antwerpen, 6 december 2007.
 • Lid van het panel tijdens het eerste Vlaamse Bodemcongres, georganiseerd door FEBEM, OVB en VEB, Mechelen (Technopolis), 22 november 2007.
 • Voorzitter van de internationale conferentie Constitutional rights to an ecologically balanced environment, Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht in samenwerking met de European Environmental Law Association (EELA), Gent, 28 september 2007.
 • Grensoverschrijdende milieu- en waterverontreiniging in de praktijk, Symposium Grensoverschrijdende milieu- en waterverontreiniging, Universiteit Utrecht, Grand Hotel Karel V in Utrecht, 5 juli 2007.
 • The European Union Environmental Liability Directive: the perspective of the individuals and the NGOs, Seminar on the European Union Environmental Liability Directive: Transposition and Implementation, European Environmental Law Association (EELA), Lincoln College in Oxford, 29 en 30 juni 2007.
 • Implementation of the European Union Environmental Liability Directive in Belgium and The Netherlands, Seminar on the European Union Environmental Liability Directive: Transposition and Implementation, European Environmental Law Association (EELA), Lincoln College in Oxford, 29 en 30 juni 2007.
 • Het nieuwe hoofdstuk X Vlarebogezien vanuit juridisch oogpunt, gegeven in het kader van de Bijscholing Milieucoördinator, georganiseerd door SGS, Antwerpen, 5 juni 2007.
 • De integrale milieuvoorwaarden, gegeven op het eerste gezamenlijke Congres van de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht en de Nederlandse Vereniging voor Milieurecht, ‘Aan de grens van de milieuvergunning’, Antwerpen, 31 mei 2007.
 • Results of the application of the integration principle, International Congress on Environmental Law, Tribute to Prof. ODIDI OKIDI C., Rio de Janeiro, Brazilië, van 22 tot 24 mei 2007.
 • Impact van de nieuwe mestregelgeving op het vergunningenbeleid, LDR-opleidingen, Gent, 25 april 2007.
 • Opleiding milieuvergunningenrecht, gegeven in het kader van de Basisopleiding Milieubeheer, georganiseerd door SGS, Antwerpen, op 8 maart 2007.
 • Voorzitter/moderator debat op studiemiddag/debat Geboeid door omgevingsrecht – Een debat over handhaving, Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (VVOR), Brussel,op 8 februari 2007.
 • Hoe nieuw is de nieuwe bodemregelgeving?, studieavond Vandelanotte Milieuadvies, Domein Maelstede in Kuurne, 1 november 2006.
 • Voorzitter/moderator debat op studiemiddag/debat Hoe nieuw is de nieuwe bodemregelgeving?, Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (VVOR), Brussel, 10 november 2006.
 • Gastcollege Impact van EG-luchtkwaliteitsnormen voor fijn stof – Nederland versus Vlaanderen, cursus Milieubestuursrecht, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Tilburg, 4 oktober 2006.
 • Opleiding milieuvergunningenrecht, gegeven in het kader van de Basisopleiding Milieubeheer, georganiseerd door SGS, Antwerpen, 28 september 2006.
 • Is er ruimte voor omgevingsrecht in Vlaanderen?, 4de Vlaams Milieucongres ‘Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid Milieu’, v.z.w. Vlaamse Milieudeskundigen (VMD) i.s.m. de v.z.w. Vlaamse Milieucoördinatoren (VMC) en de Federatie van Belgische Milieubedrijven (FEBEM), Universiteit Antwerpen, 15 juni 2006.
 • Voordracht over Nederlands en Belgisch luchtvaartbeleid en luchtvaartregelgeving, optredend als referent op de studiemiddag Milieu en LuchtvaartNederlandse Vereniging voor Milieurecht, Utrecht, 7 juni 2006.
 • Is de tijd rijp voor omgevingsrecht in Vlaanderen? Reflecties bij de oprichting van de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht, startvergadering van de v.z.w. Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht, Brussel, 18 mei 2006.
 • Het toekomstige Bodemsaneringsdecreet en de toekomstige grondverzetregelgeving, Bijscholing Milieucoördinator, Kluwer Opleidingen en SGS, Antwerpen, 2 mei 2006.
 • Opleiding milieuvergunningenrecht, Basisopleiding Milieubeheer, georganiseerd door Kluwer Opleidingen en SGS, Anwterpen, 9 maart 2006.
 • Waterbeheer en de bestrijding van oppervlaktewaterverontreiniging, opleiding ‘milieucoördinator-niveau A’, Universiteit van Hasselt, Diepenbeek, 27 januari 2006.
 • Het integraal milieujaarverslag: het (toekomstig) onderdeel ‘aangifte voor de heffing op waterverontreiniging’, gegeven in het kader van de Bijscholing Milieucoördinator, georganiseerd door SGS, Antwerpen, 22 november 2005.
 • Opleiding milieuvergunningenrecht, gegeven in het kader van de Basisopleiding Milieubeheer, georganiseerd door SGS, Antwerpen, 29 september 2005.
 • Nieuwe revisie ISO 14001 – Het juridisch perspectief, workshop ‘ Nieuwe revisie ISO 14001’, Det Norske Veritas (DNV), Antwerpen, 6 september 2005.
 • Voordracht houdende reactie op de ontwerptekst van de nieuwe bodemsaneringswetgeving, hoorzitting van de MiNa-Raad, 1 juni 2005.
 • Milieuwetgeving: toekomstige initiatieven, opleidingscyclus ‘Bijscholing Milieucoördinator’, georganiseerd door SGS, Antwerpen, 10 mei 2005.
 • Integrale milieuvoorwaarden, hoorzitting van de MiNa-Raad en de Serv, 14 april 2005.
 • Voordracht met betrekking tot de ontwikkeling van verontreinigde sites (brownfields) en de voorziene wijzigingen in het Bodemsaneringsdecreet en Vlarebo, studiedag ‘Juridische topics in het bodemsaneringsdecreet’, n.v. Ecolas, 17 maart 2005.
 • Geluid(snormen): dansen op een slappe koord?, Veiligheidssymposium: Veiligheid en aansprakelikheid bij manifestaties, evenementen, concerten en festivals,15 maart 2005.
 • Gastcollege Bodemsanerings- en grondverzetregelgeving, gegeven in het kader van de door DEBERSAQUES G. gedoceerde cursus aan de VUB, 11 maart 2005.
 • Opleiding milieuvergunningenrecht, gegeven in het kader van de Basisopleiding Milieubeheer, Kluwer Opleidingen en SGS, 10 maart 2005.
 • Bodemsanerings- en grondverzetregelgeving, Grondige Opleiding Milieurecht – Opleiding Rechterlijke Orde, Federale Overheidsdienst Justitie, Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie, 4 maart 2005.
 • Actualia van de bodem-en grondverzetregelgeving, Vlaams Instituut Vastgoedopleiding, Genk, op 28 oktober 2004 (Gent), en op 26 november 2004 (Genk).
 • Het reguleren van emissies via de milieuvergunning in Vlaanderen, studiemiddag ‘Milieurecht in Nederland en Vlaanderen in Europees perspectief’, Centrum voor Omgevingsrecht en Beleid/NILOS van de Universiteit Utrecht, 23 november 2004.
 • Aansprakelijkheid bij incidenten buiten uw site, studiedag ‘Optimaal reageren wanneer uw gevaarlijke goederen zijn betrokken in een incident. Een goede voorbereiding maakt het verschil’,  Kluwer Opleidingen, Elewijt Center, 16 november 2004.
 • Deelname aan panel in het kader van een brownfieldsessie, met als specifiek thema ‘Uitvoering van brownfieldprojecten in het licht van de huidige bodemwetgeving’, OVAM, IFEST, 21 oktober 2004.
 • Deelname aan tweede workshop Bodemsanering in Vlaanderen: de toekomst wenkt, georganiseerd door OVAM, OVB en VEB op 12 oktober 2004.
 • Opleiding milieuvergunningenrecht, Basisopleiding Milieubeheer, Kluwer Opleidingen en SGS, 30 september 2004.
 • Interactie met de overheid: enkele praktijkervaringen, opleiding voor milieuverantwoordelijken ‘Bedrijven-overheid: (g)een éénrichtingsverkeer’, georganiseerd door Argus, Gom Antwerpen, Provincie Antwerpen en Ecolas, 23 september 2004.
 • Integrale milieuvoorwaarden in Vlaanderen: juridische aspecten, studiemiddag ‘Impact van integrale milieuvoorwaarden’, v.z.w. Vlaamse Milieudeskundigen (VMD), 24 juni 2004.
 • Juridische visie en knelpunten van het afkoppelingsbeleid in de praktijk, workshop ‘Zijn er nog perspectieven voor het lozen van bedrijfsafvalwater?’, n.v. Ecolas en Arion Milieuadvies, 15 juni 2004.
 • De Vlaamse milieuvergunningenwetgeving en de gerechtsdeskundigen, opleidingscursus ‘De praktijk van het gerechtelijk deskundigenonderzoek in bouw- en milieuzaken’,Nationaal College van Deskundigen Architecten van België, 20 maart 2004.
 • Juridische implicaties van de grondverzetregelgeving, studiedag ‘De nieuwe regelgeving grondverzet: de praktische implementatie’, AIB Vinçotte, 19 februari 2004 (Antwerpen), 26 februari 2004 (Gent).
 • De milieucoördinator/milieudeskundige en BOFAS: (juridische) aandachtspunten, workshop ‘Het bodemsaneringsfonds voor tankstations’, georganiseerd door de v.z.w. Vlaamse MilieuDeskundigen en de v.z.w. Beroepsvereniging van Vlaamse MilieuCoördinatoren, 10 december 2003.
 • Welke co-financieringsmogelijkheden kan men aanwenden zodat de kosten van de bodemsanering gedeeltelijk worden gesolidariseerd en daardoor de saneringsplicht financieel minder zwaar valt?, conferentie ‘Bodemsanering: de “grond” van de zaak op juridisch, technisch en praktisch vlak’, n.v. I.I.R., 14 en 15 oktober 2003.
 • Duiding van het bestaan en de werking van BOFAS, studie-avond n.v. Ecolas, 9 september 2003.
 • De milieucoördinator en de milieuadvocaat, VMC-Werkgroepvergadering ‘De milieucoördinator in zijn relatie tot de deskundigen’, v.z.w. Beroepsvereniging van Vlaamse Milieucoördinatoren, 25 juni 2003.
 • Juridische ankermomenten in het bodemonderzoeks- en bodemsaneringsproces, studie-avond ‘Update Juridische topics in het bodemsaneringsdecreet. Troubleshooting en opportuniteiten’, n.v. Ecolas, 17 maart 2003.
 • De wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake de bescherming van het leefmilieu: een analyse van de rechtspraak, gegeven op het colloquium ‘Toegang tot de rechter in milieuzaken: een balans 10 jaar na de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake de beschermind van het leefmilieu’, gezamenlijk georganiseerd door de Belgische Vereniging voor Milieurecht en de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, 12 maart 2003.
 • Juridische aspecten bodem, interne vergadering van bodemsaneringsdeskundigen van de n.v. Ecolas, 7 januari 2003.
 • Praktijkgerichte evaluatie van de expertise in milieuzaken, gegeven als inleiding tot een forumgesprek op de vergadering van het Forum Milieuadvocaten, 13december 2002.
 • De wijziging en aanvulling van vergunningsvoorwaarden, de kennisgevingsplichten bij o.m. oerdracht van de vergunning en het milieubeleidsregister, gegeven in het kader van de studiedag ‘Op weg naar een nieuwe milieuvergunning? Het wetgevingsproject bronnenberheersing toegelicht’, Universiteit Gent, Centrum voor Milieurecht, 4 november 2002.
 • De gewone en de vereenvoudigde vergunningsprocedure, gegeven in het kader van de studiedag ‘Op weg naar een nieuwe milieuvergunning? Het wetgevingsproject bronnenbeheersing toegelicht’, Universiteit Gent, Centrum voor Milieurecht, 4 november 2002.
 • Interventie als panellid in het kader van de voordrachtensessie Taken, aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden bij bodemsaneringsprojecten, georganiseerd door de Ondernemers Vereniging Bodemsaneerders (OVB), de Vereniging van Erkende Bodemsaneringsdeskundigen (VEB) en de OVAM, 23 oktober 2002.
 • Handhaving van het milieurecht, gegevenin het kader van de VMC (Beroepsvereniging van de Vlaamse Milieucoördinatoren)-Werkgroepvergadering ‘Handhaving en toezicht en de rol van de milieucoördinator.’, 28 augustus 2002.
 • De invloed van het Europees recht op het Vlaams milieurecht, gegeven in het kader van de XXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2001-2002 ‘Hoe Europees is ons recht? De invloed van het Europees recht op het Belgisch recht.’, 21 februari 2002.
 • Juridische situering van de sluiting en opening van de ISVAG-verbrandingsoven, gegeven in de UIA voor de medewerkers van het project Steunpunt Milieubeleidswetenschappen, 24 januari 2002
 • Huidige en toekomstige wetgeving met betrekking tot milieugerichte productontwikkeling, in het kader van de infonamiddag ‘Milieu en productontwikkeling: kans of bedreiging’ (infosessie binnen het Life Project EMAS), GOM West-Vlaanderen, 22 en 27 november 2001, 27 november en 11 december 2001.
 • Milieuwetgeving op mondiaal, Europees en Vlaams niveau. Situering en visie en Milieuwetgeving op Vlaams niveau: een helicopterview, in het kader van de ‘Cursus Milieubeheer’, v.z.w. Technologisch Instituut, Ingenieurshuis – K VIV, 26 september 2001.
 • De aansprakelijkheid van de milieucoördinator in het licht van de wet van 4 mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen, gegeven op 18 mei 2001, in het kader van de ‘Lessenreeks voor milieucoördinatoren 2001’, georganiseerd door het Centrum voor Milieusanering, Universiteit Gent.
 • Gastcollege Burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid voor milieuschade, gedoceerd op 7 mei 2001 aan de studenten van de GAS Milieuwetenschappen en -technologieën, Universiteit Gent.
 • Juridische instrumenten van milieubeleid, studiedag ‘Evaluatie van het ecologiecriterium binnen de economische expansiesteun. Een kritische studie’, Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, Universiteit Gent, 26 april 2001.
 • De milieuzorgplichtbepaling van artikel 22 Milieuvergunningsdecreet: een dooddoener uit het milieustrafrecht, studiedag ‘Straf recht? Strafrecht’, Vlaamse Conferentie der Balie van Gent, 21 april 2001.
 • De bodemsaneringswetgeving, opleidingsprogramma voor A.W.Z., georganiseerd door het Centrum voor Milieurecht van de Universiteit Gent, 16 maart 2001.
 • De milieuvergunningsprocedure,  opleidingsprogramma voor A.W.Z., georganiseerd door het Centrum voor Milieurecht van de Universiteit Gent, 2 maart 2001.
 • Développements récents dans la législation flamande sur l(environnement, studiedag Commission Université-Palais (CUP), Charleroi, 24 november 2000.
 • Het Bodemsaneringsdecreet en de scheikundige nijverheid, studiedag georganiseerd aan de Universitaire Instelling Antwerpen door de jongerensectie van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (j-KVCV), 16 juni 2000.
 • Recente ontwikkelingen inzake de Vlaamse milieuvergunningswetgeving, studiedag LeuVeM, Leuven, 30 maart 2000.
 • Actief beheer van bodemverontreiniging – Saneringsplicht en saneringsaansprakelijkheid, studiedag EFE, Brussel, 22 maart 2000.
 • De recente wijzigingen van Vlarem I en II, Opleidingsprogramma Hanhaving MIlieurecht ten behoeve van magistraten, Universiteit Gent, 10 december 1999.
 • Omzetting van de IPPC-Richtlijn in het nieuwe Vlarem I en II, studiedag Esher Milieuadvies, Gent, 16 november 1999.
 • The precautionary principle introduced in Belgian jurisprudence: so many men, so many minds?, Elni-Workshop, Centrum voor Milieurecht (U. Gent), het Maritiem Instituut (U. Gent) en het CEDRE (FUSL), Gent, 1 oktober 1999.
 • Wijzigingen aan Vlarem I en II, studiedag georganiseerd door EFE, Brussel 29 september 1999.
 • Debat Het milieu en uw centen met Prof. Dr. VERBRUGGEN, A., HOOGHE, M. en SWINNEN, M., Kaffee Columbus, Laarne, 19 december 1998.
 • Bestemming van festivalgronden, de juridische consequenties en de toekomst, studiedag ‘Evenementen en milieu. Afvalbeheersing op evenementen. Een kijk op de toekomst en over de grenzen’, OVAM, 5 maart 1998.
 • Over ecologische en economische paradijzen en kerkhoven. Zijn ecologie en economie zo onverzoenbaar als steeds wordt beweerd?, studiedag ‘De spanning tusseneconomie en ecologie. Een interdisciplinair colloquium’, v.z.w. Vereniging voor Ecologische Geschiedenis, 3 en 4 maart 1998.
 • De I.P.P.C.-richtlijn, studiedag ‘Recente ontwikkelingen inzake vergunningen met betrekking tot milieu en ruimtelijke ordening: een Europees en intergewestelijk perspectief’ , v.z.w. Belgische Vereniging voor Milieurecht, 20 februari 1998.
 • Openluchtmuziekfestivals in Vlaanderen: verplichtingen voortspruitend uit de milieu-, stedenbouw- en kampeerwetgeving, overlegnamiddag van de festivalorganisatoren met de Provincie West-Vlaanderen.
 • Implicaties van het bodemsaneringsdecreet voor de curatoren, studieavond voor de Gentse curatoren,  2 december 1996 .
 • Aansprakelijkheid voor milieuschade, studiedag Kamer van Koophandel, Gent, 30 september 1996.

Maak een website of blog op WordPress.com