VOM

Onder de koepel van de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht werd het platform Vlaamse OmgevingsManagers (VOM) opgericht, onder leiding van Rik Houthaeve (Sweco Belgium en KU Leuven). Het platform Vlaamse OmgevingsManagers wil gezamenlijk kennis en wetenschap verwerven en verspreiden over de basisprincipes en methodieken van het omgevingsmanagement.

Het platform Vlaamse OmgevingsManagers kwam tot stand naar aanleiding van de VVOR-Inzichten van 7 december 2018 over strategisch omgevingsmanagement, onder leiding van Rik Houthaeve, en de VVOR-Inzichten van 1 februari 2019 over transitie in de ruimtelijke planning, onder leiding van Mark Cromheecke. Op 27 juni 2019 nam een delegatie van 20 Vlamingen deel aan het Nederlandse omgevingsmanagementcongres LOMD in Den Bosch.

VOM-activiteiten 2020:

VOM-activiteiten 2018-2019:

   

Interesse om lid te worden?