TOO

TOO staat voor het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid, een uitgave van de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht en Vanden Broele. TOO kan rekenen op een enthousiaste ploeg onder leiding van Isabelle Larmuseau (hoofdredacteur), Bart Keirse (uitgever) en Stéphane Traisnel (redactiesecretaris). De TOO-teamleden zijn Stijn Verbist (vergunningen ruimtelijke ordening), Koen Dewulf (vergunningen milieu), Koen Van den Wyngaert (plannen), Karolien Beké (onroerend erfgoed), Matthias Strubbe (effectenbeoordelingen), Sven Wouters (omgevingskwaliteit), Bart Meganck (handhaving), Evelien de Kezel (schade en aansprakelijkheid), Ann Cuyckens (bodem), Cathy Suykens (water), Jan Verheeke (natuur en bos), Nektaria Moskofidis (dierenwelzijn), Céline Bimbenet (onteigeningen), Robin Verbeke (handelsvestigingen), Geert Van Calster (afval en materialen), Julie Vanhoenacker (klimaat en energie), Annelies Maes (rechtsbescherming), Claire Buggenhoudt (kennismanagement), Eddie Clybouw (bemiddeling) en Rik Houthaeve (omgevingsmanagement). TOO houdt voeling met het internationale, Nederlandse, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke niveau via de correspondenten Jan De Mulder (internationaal), Stephane Verwilghen (Benelux), Hans Woldendorp (Nederland), Peter Cabus (gewest), Mark Cromheecke (provincie) en Tom De Keyser (gemeente).