TOO

TOO staat voor het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid, een uitgave van de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht en Uitgeverij Vanden Broele. TOO kan rekenen op een enthousiaste ploeg onder leiding van Isabelle Larmuseau (hoofdredacteur), Bart Keirse (uitgever) en Annelies Muylaert (redactiesecretaris): Stijn Verbist (vergunningen ruimtelijke ordening), Stijn Vandamme (vergunningen milieu), Jan Roggen (plannen), Karolien Beké (onroerend erfgoed), Nektaria Moskofidis (effectenbeoordelingen), Bart Meganck (handhaving), Robin Slabbinck (schade en aansprakelijkheid), Ann Cuyckens (bodem), Cathy Suykens (water), Jan Verheeke (natuur), Claire Buggenhoudt (onteigeningen), Matthias Strubbe (handelsvestigingen), Geert Van Calster (afval en materialen), Tim Vermeir (klimaat en energie) en Annelies Maes (rechtsbescherming). TOO houdt voeling met het gewestelijke, provinciale en gemeentelijke niveau via de correspondenten Peter Cabus (gewest), Mark Cromheecke (provincie) en Tom De Keyser (gemeente).