Nieuws

De Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht onderhoudt nauwe contacten met internationale, Europese, Nederlandse, Waalse en Brusselse overheden en verenigingen, actief in de materie van het omgevingsrecht en omgevingsbeleid. Onder de rubriek ‘nieuws’ verneemt u hun recente activiteiten.

06/01/2021

ELNI Review 2020

De artikels zullen binnenkort vrij te raadplegen zijn.

Ludwig Krämer: Gene drives and the EU

Nicolas de Sadeleer: The Hoge Raad judgment of 20 December 2019 in the Urgenda case: an overcautious policy for reducing GHG emissions breaches Articles 2 and 8 of the European Convention on Human Rights

Marlene Ågerstrand: Better reporting of science to improve regulatory decision-making

Marco Onida: Forest and forestry policy between the EU and its Member States

Carolin Isabel Schwarz: Product policies for a Circular Economy. elni 2020 event cycle conference report

05/01/2021

VMR Nieuwsbrief 17 december 2020

Nieuwsbrief van VMR, het Nederlandse Kennis­netwerk voor milieu-, water- en natuur­beschermings­recht

 

10/02/2020

Debat: Publiek recht: Klimaatwet en -rechtszaak

Het Leuven Centre for Global Governance Studies en de Onderzoekseenheid Economisch Recht van de KU Leuven organiseren samen in het voorjaar van 2020 vier debatavonden naar aanleiding van deze maatschappelijke discussies.

Op donderdag 20 februari buigen professor Kurt Deketelaere (KU Leuven), Luc Lavrysen (UGent), Leonard Besselink (UvA) en An Cliquet (UGent) zich tussen 20 en 22u in de Aula Zeger van Hee over vier voorstellen om het klimaat te redden, met name 1/ het voorstel tot bijzondere klimaatwet, 2/ het voorstel tot wijziging van artikel 7bis van de Grondwet, 3/ de resolutie van het Europees Parlement omtrent de noodtoestand en 4/ de klimaatzaak (Urgenda). Professor Bernard Vanheusden (UHasselt) zal het debat in goede banen leiden.

04/09/2019

Volledig vernieuwd Postgraduaat Bemiddeling in Bestuurszaken aan de KU Leuven