Huldeboek Luc Lavrysen

Naar aanleiding van het emeritaat van Prof. Dr. Luc Lavrysen aan de Universiteit Gent
bieden we hem graag dit huldeboek aan.


U kan via deze link een bericht toevoegen aan het Huldeboek 

Beste Luc,
Ik profiteer van de lectuur van de vele berichten die je uitgebreid netwerk reeds achterliet. Een rode draad valt op, belangrijk bij je emeritaat althans als professor: de grote indruk die je als lesgever hebt achtergelaten. Dat is, vind ik, de meest enorme pluim die men als uitzwaaiend (nu ja) hoogleraar op de hoed kan steken. Ik heb die kennis van je ook kunnen consumeren: niet als student, wel als onderzoeker op de vele congressen en workshops waar we elkaar tegenkomen. Steeds technisch uitmuntend onderlegd; altijd de juiste verbanden ziend, ook over disciplinegrenzen heen. Nooit zonder de persoonlijke investering in het onderwerp die in het ondernemingsrecht cruciaal is. Hoed af! Tot gauw.

Geert van Calster – KU Leuven


Beste Luc,
Van harte gefeliciteerd met het bereiken van deze mijlpaal. Zo’n dertig jaar geleden stond je mij al bij met mijn onderzoek naar de codificatie van milieurechtelijke beginselen, een onderwerp waar we destijds allebei aan werkten. Ik herinner me ook talloze congressen en workshops in verre uithoeken op onze planeet. Je zorgde altijd voor inspiratie én gezelligheid. Jouw passie voor en kennis van het milieurecht zijn groot. Ik hoop dat je ook als emeritus beide nog met velen zult delen. Ik wens je nog vele mooie jaren!
Groetjes,
Jonathan Verschuuren – Universiteit van Tilburg


U was ooit lector voor mijn eindwerk in de opleiding tot milieucoördinator. Vrij technisch van onderwerp, maar u toonde oprecht interesse. Hoe kan het ook anders: milieu- en omgevingsrecht vraagt specialisten die zich ook in technische materie kunnen en willen vastbijten.
Ik wens u bij deze alvast (vroegtijdig) proficiat. U heeft bergen werk verzet voor Vlaanderen/België/Europa op vlak van (omgevings)recht … en waarschijnlijk zal het met dit emeritaat niet ophouden, dus: prettige verderzetting!
Johan de Hoog


Luc,
Je inspireerde me tijdens de eerste les milieurecht om de weg van het omgevingsrecht in te slaan, waarvoor enorme dank. Ik heb de eer gehad met jou te mogen samenwerken in het Centrum voor Milieu- en Energierecht. Ook het avontuur bij het Tijdschrift voor Milieurecht startte onder jouw hoede en de samenwerking zet zich op vandaag nog steeds verder.
De vele huldes die vandaag terecht aan jou werden gebracht kan ik niet evenaren. Je hebt enorm veel verwezenlijkt op milieuvlak op een zeer bewonderenswaardige manier, met de nodige empathische aandacht voor je medewerkers en een onuitputtelijke sereniteit.
Je kan reeds terugkijken op een rijk en waardevol (milieurechtelijk) leven en ik ben zeker dat daar de komende decennia nog avonturen aan worden toegevoegd! Proficiat en tot snel!
Groetjes
Tania Van Laer


Beste Voorzitter,
Van harte proficiat met je emeritaat. Maar als de ene deur dicht gaat, gaat er een andere deur open, voor u is dat het voorzitterschap van het Grondwettelijk Hof. Bescheiden, humoristisch, met een enorme kennis van het recht en bekommerd om het welzijn van zijn medewerkers, met zo’n Voorzitter gaat het Hof een mooie toekomst tegemoet.
Viviane Meerschaert – Grondwettelijk Hof


Beste Luc,
het was mooi. Ik heb veel geleerd van jou. Bedankt. We zullen nog regelmatig van gedachten wisselen maat
Leo Van der Vliet


Beste Luc,
Van harte proficiat met je emeritaat. Jouw kennis van het geldende recht, inzet voor academisch onderzoek en vele anekdotes werkten altijd zeer inspirerend. Het emeritaat aan de UGent betekent misschien het eindpunt van een rijkgevulde academische carrière, maar als voorzitter van het Grondwettelijk Hof ga je nog verschillende boeiende jaren tegemoet. Ik wens je het allerbeste!
Pieter Cannoot – UGent


Beste Professor,
u was de afgelopen decennia steeds een belangrijke inspiratiebron voor de ontwikkeling en toepassing van het milieu- en natuurrecht in Vlaanderen.
Hulde daarvoor!
Erik Grietens – BBL


Hallo Luc,
Gelukkig heb ik toch nog toegang tot je afscheidsconferentie gekregen.
Ik vind het nu al héél geslaagd, het is rechtsvergelijking op niveau, meestal komt het niet zo uit de verf als nu. Het overtuigt mij nu zelfs een beetje, zelfs een beetje veel 🙂, van het nut van rechtsvergelijking, waar ik in het algemeen nogal aan twijfel.
Omdat je je altijd sterk hebt gemaakt voor het nut van rechtsvergelijking ben ik blij dat je me op deze indirecte manier 🙂 , toch nog het kunnen overtuigen.
Veel succes nog bij de toekomstige activiteiten op dit vlak, want ik begrijp inmiddels dat je alleen stopt in Gent.
Hans Woldendorp – Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Nederland


Beste Luc,
Naar aanleiding van je emeritaat wil ik je graag danken voor de lange, fijne samenwerking waarin we het Milieuzakboekje op de piste van een geïntegreerd verhaal hebben kunnen houden. Ik denk met plezier terug aan de jaarlijkse etentjes met de redactie en jouw engagement om samen met je collega auteurs elk jaar weer een kwalitatief hoogstaand zakboekje af te leveren. We zetten deze lijn verder met de nieuwe auteurs die jij mee aangebracht hebt. Veel succes en plezier met alles wat je nog onderneemt!
Luc Bortels – Wolters Kluwer


Beste professor,
Beste Luc,
Van harte proficiat met uw emeritaat, maar bij uitbreiding met uw indrukwekkende carrière in het milieurecht. Ik ben u ook een woord van dank verschuldigd, want mijn eerste stappen in milieurecht zette ik in uw lessen aan de binnentuin van de Gentse rechtsfaculteit en deze waren de trigger om hierin verder te gaan. U was echter veel meer dan louter professor, en heeft een enorme verdienste in de ontwikkeling van het milieurecht in Vlaanderen (en daarbuiten). De vele lovende berichten zijn een bewijs van uw rijk gevulde, academische loopbaan die velen heeft geïnspireerd. Ik wens u nog boeiende jaren als voorzitter van het Grondwettelijk Hof, en veel geluk in de jaren die volgen!
Met vriendelijke groet,
Stijn Vandamme – LDR Advocaten


Beste Luc,
Van harte gefeliciteerd met uw emeritaat!
De verdediging van uw proefschrift in 1997. De tijd vliegt, zelfs voor iemand die er meer lijkt te hebben, of die er alleszins meer mee doet dan menig ander. Dank voor de jarenlange, zeer fijne en leerrijke samenwerking binnen het Centrum voor Milieurecht. Uw enorme werkijver, toewijding en passie voor het milieu- en omgevingsrecht zijn exemplarisch en inspirerend.
Geniet van het emeritaat, maar evenzeer van de voortzetting van uw indrukwekkende carrière, als Voorzitter van het Grondwettelijk Hof.
Vele groeten en tot een volgende, niet-digitale, ontmoeting, op wandel in de Vlaamse Ardennen, of elders!
Lode Dekimpe


Beste Luc,
ik ben je ontzettend dankbaar om alles wat je betekend hebt, voor het delen van je kennis en inzichten over milieurecht, maar vooral ook om de fijne collega die je bent.
Ik leerde je in 1990 kennen in een opleiding over ” Milieurecht voor niet – juristen”. Wist ik veel dat 30 jaar later onze paden elkaar nog zouden kruisen. Jij vooral vanuit de theorie, ik vooral vanuit de praktijk maar steeds met de woorden van mijn leermeester in gedachten.
Je bent intussen verkozen tot voorzitter van het Grondwettelijk Hof . Ik zal je missen in de toezichtscommisie Milieucöordinator.
Je bent een grote mijnheer met het hart op de juiste plaats.
Het ga je goed!
Hildegard Deweerdt – UGent en KBC


Beste Luc,
Je bent een voorbeeld voor velen onder ons: een intelligente, harde werker, zeer bescheiden ook, met een enorme kennis van het geldend recht, een immens probleemoplossend vermogen, en een gezonde dosis mensenkennis. Je bent ook een uitstekend verteller (zeker bij een pint in de nabijheid) en bent nog steeds jong van geest. Ik zou zo kunnen blijven doorgaan, maar laat me alleszins nog het volgende stellen: je bent op sommige momenten bepalend geweest in mijn academische carrière: dan was je er voor mij, en dat zal ik nooit vergeten. Ik ben dan ook zeer dankbaar met je decennia lange aanwezigheid in het CMER van de UGent, en het valt bijna niet voor te stellen dat je nu al op emeritaat moet. Je inbreng in de ontwikkeling van het milieurecht in Vlaanderen en o.m. door EUFJE ver daarbuiten is van onschatbare waarde.Geniet van je emeritaat (en van je verdere professionele bezigheid in het Grondwettelijk Hof). Ik kijk ernaar uit elkaar te kunnen blijven ontmoeten.
Geert Van Hoorick – UGent


Beste Prof. Dr. Lavrysen
U bent een inspiratiebron voor jonge, praktiserende juristen in het omgevings- en milieurecht. Bedankt voor uw talrijke interessante boeken en bijdragen.
Veel succes in de komende jaren!
Met vriendelijke groeten
Thibault Claeys – Publius Advocaten


Hallo Luc,
Overal komt een eind aan, zelfs aan verschijnselen die eeuwigheidswaarde lijken te hebben, zoals jouw aanwezigheid in de juridische wereld. We hebben weliswaar niet zo veel met elkaar te maken gehad, maar ik zag je naam als rechter en als auteur van wetenschappelijke publicaties geregeld opduiken en dan was het altijd waard om kennis te nemen van je inzichten. En je relaxte presentatie komt op mij als Nederlander typisch Vlaams over, van die gemoedelijkheid kunnen wij hier altijd wel genieten. Maar intussen ben je, net als veel andere Vlamingen, bijna stiekem een noeste werker. Dat heeft je een indrukwekkende carrière bezorgd, ongetwijfeld met menig hoogtepunt, maar dat weet je zelf veel beter dan ik. Al met al denk ik dat je in ons wereldje een markante persoonlijkheid was, die we zeker gaan missen, want onder de juristen zitten ook veel ‘grijze muizen’, waar overigens niets mis mee is, maar een beetje leven in de brouwerij is dan wel fijn. Ik wens je een mooi pensioen, omdat ik je al een tijd niet gesproken heb weet ik niet wat je plannen daarvoor zijn, maar inspiratie en energie kan ik je wensen, want die komen altijd van pas. Helaas kan ik er vanmiddag niet bij zijn, ik krijg de zoom-verbinding niet opgestart, heel even had ik connectie zonder geluid, maar daarna verdween de bijeenkomst geheel van de radar bij mij.
Hans Woldendorp – Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Nederland


Beste Luc,
Ik wil je bij gelegenheid van je emeritaat aan de Gentse rechtsfaculteit feliciteren met wat je verwezenlijkt hebt op het gebied van het milieurecht en je geluk wensen voor de toekomst.
In jouw geval is het emeritaat echter zeker geen einde, maar misschien wel een korte pauze.
Je vervult de uitermate belangrijke en verantwoordelijke functie van voorzitter van het Grondwettelijk Hof die deskundigheid, gezag en diplomatie vereist. Je zal ongetwijfeld ook je werk op het gebied van het milieurecht verderzetten, als inspirerend auteur en als bestuurder van internationale organisaties op het gebied van het milieurecht.
Ik denk met bijzondere waardering en sympathie terug aan onze vriendschappelijke samenwerking die bijna veertig jaar geleden begon.
Je was een centrale figuur in de ontwikkeling van de Gentse “school” voor het milieurecht, in het Informatie- en Onderzoekscentrum voor Milieurecht (IOCM), naderhand het Seminarie en het Centrum voor milieurecht, de voorlopers van het door jou geleide Centrum voor milieu- en energierecht. Het was een tijd waarin structurele financiële middelen voor onderzoek in het milieurecht ontbraken en projectwerk (en de organisatie van congressen en opleidingen) nodig waren om de centen te verdienen om deskundige medewerkers aan boord te houden voor een volgend project. Ik heb dikwijls betreurd dat het Centrum voor milieurecht niet de middelen had om iemand met jouw eigenschappen voltijds aan boord te houden in een leidende functie, wat zou toegelaten hebben om een eigen onderzoeksbeleid te ontwikkelen en uit te groeien tot een belangrijk onderzoekscentrum.
Met een soms verbazende werkkracht maar ook goed humeur, zin voor humor en zelfrelativering werkte je mee aan projecten waarvan een aantal nu nog van betekenis zijn. Je was als lid van de Interuniversitaire Commissie tot Herziening van het Milieurecht in het Vlaamse Gewest rapporteur voor meerdere onderdelen van het Ontwerp Decreet milieubeleid dat uitmondde in het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid. Je speelde ook een belangrijke rol bij het VITO-project Navigator milieuwetgeving dat je later zelf zou leiden. Je was bestuurder en penningmeester van de Belgische Vereniging voor Milieurecht. In 1993 richtte je het Tijdschrift voor Milieurecht op en werd de hoofdredacteur ervan. Je verwierf een brede kennis van het Belgische en Europese milieurecht en van de constitutionele aspecten ervan. Je talrijke publicaties werden bekroond met een doctoraal proefschrift over “De ontwikkeling van het Europese, Belgische en Vlaamse milieurecht in een wijzigende institutionele context”.
Je rol op het gebied van het milieurecht bleef even belangrijk toen je referendaris in het Arbitragehof werd en in het Centrum voor milieurecht meewerkte als onbezoldigd academisch consulent en je later ook in het toenmalige Centrum voor Milieusanering als gastprofessor de cursus milieuwetgeving en milieunormen doceerde. Je adviseerde bij de totstandkoming van Vlarem en andere belangrijke milieuwetgeving. Je stimuleerde en begeleidde studenten en jonge juristen, in toenemende mate ook buitenlandse, naar onderzoek in het milieurecht. Je bleef zelf uitvoerig publiceren. Je bezorgde ons met het Handboek Milieurecht het referentiewerk dat ook specialisten nodig hebben om hun weg te vinden in de uitermate complexe en evolutieve materie die het Belgische en Europese milieu- en omgevingsrecht geworden zijn.
Je legde ook meer en meer de nadruk op internationale samenwerking op het gebied van het milieurecht, niet alleen binnen Europa, maar ook globaal. Je speelt hier een belangrijke rol, als lid van het United Nations Environmental Program (UNEP) Ad Hoc Advisory Committee on the Judiciary, als lid van de World Commission on Environmental Law (IUCN), als bestuurder van het Committee van het Global Judicial Institute on the Environment en als voorzitter van het European Union Forum of Judges for the Environment.
Het staat vast: het emeritaat is slechts een korte pauze voor jou. Geniet ervan.
Ik wens je veel succes in al je verdere ondernemingen.
Hubert Bocken – Universiteit Gent


Beste Luc,
De uitwisselingen tussen Utrecht en Gent waren (en zijn) steeds inspirerend en grensverleggend. Het omgevingsrecht aan beide zijden van de grens heeft tal van overeenkomsten en interessante verschillen. De bezoeken aan Gent hebben een onuitwisbare indruk op mij gemaakt, zowel door de inhoudelijke behandeling van onderwerpen als door de hartverwarmende gastvrijheid. Ik zal het online symposium vandaag., 7 mei, grotendeels volgen. En ik wens je succes en geluk in het emeritaat.
Ben Schueler – Universiteit Utrecht/Raad van State


Geachte voorzitter, geachte Professor, beste Luc,
met uw emeritaat verliest de Rechtsfaculteit van de UGent zijn pionier op het vlak van milieurecht. Zonder u zou het vakgebied Milieurecht van de UGent misschien een nobele onbekende zijn in het rechtslandschap. Daar hebt u, door uw noeste en zeer gedreven arbeid, verandering in gebracht. De UGent kan u alleen dankbaar zijn, en uw naaste collega’s wacht nu de moeilijke taak om in uw voetstappen te treden.
Gelukkig bent u nog niet weg op het Hof en kan u daar ons allemaal nog de nieuwste ontwikkelingen in het milieurecht en Europees recht bijbrengen.
Geniet van uw emeritaat en tot binnenkort op het Hof!
Lien De Geyter – Grondwettelijk Hof


Beste Luc,
Je bijdrage als lid van de Commissie Bocken heeft het Vlaamse milieurecht een enorme boost gegeven, we teren er vandaag nog op . Onze eerste kennismaking in de jaren ’90 was een uitnodiging van jou om een toelichting te komen geven over “Handhaving in het kader van het mestdecreet”. Daarna bleef ik je publicaties volgen en kwamen elkaar ook in en rond Gent Sint Pieters tegen. Het werk is nog niet gedaan, veel succes in de komende jaren.
Dirk Van Gijseghem – Afdelingshoofd Vlaamse Landmaatschappij


Beste Luc,
ik herinner u vooral als voormalig lid van de Commissie Bocken m.b.t. de zo noodzakelijke integratie van de milieuwetgeving in Vlaanderen, en dan vooral ivm titel IV Milieueffectrapportage DABM, één van de weinig hoofdstukken die gebaseerd is op deze integratie, en uw werk hiervoor. Samen met Pieter Verbeeck (kabinet Dua) heb ik toen (2001) daaraan meegewerkt. Ondertussen ben ik ‘werfleider’ voor de modernisering van de milieueffectrapportage in Vlaanderen, om deze titel IV te ‘moderniseren’, uiteraard is de basis gelegd, mede door u…, we gaan de MER in een nieuw, en vooral ook digitaal jasje steken, met alle voordelen hierbij, en vooral om een efficiënter instrument te zijn in het voorkomen van milieueffecten…
Ik wens u alleszins een hele boeiende verderzetting van uw loopbaan, ik meen te horen dat er nog functies en taken ‘blijven doorlopen’, maar neem toch maar eens wat ‘rustmomenten’,
Heel veel succes nog en vooral nog een hele lange, boeiende toekomst!!
Dick van Straaten


Beste Luc,
Al tientallen komen wij elkaar tegen bij een congres in Utrecht of Gent, bij een promotie of oratie en zelfs bij een visitatie. Vaak zien we elkaar niet en toch is het elke keer weer even vertrouwd en lijkt het wel alsof we elkaar gisteren nog hebben gesproken. Ook is het altijd weer even gezellig. Ik denk niet dat dit in toekomst anders zal zijn. Ik zie jou als emeritus niet opeens ophouden met het academisch werk, want dat is toch ook jouw hobby.
Veel succes met je lezing en hopelijk komen wij elkaar weer in levende lijve tegen.
Rob Widdershoven – Universiteit Utrecht


Beste Luc,
Onze professionele paden kruisten zich pas echt een paar jaar geleden, bij de verdere uitbouw van het onderzoeksdomein energierecht. Met veel vriendschap, openheid en de inzet die je eigen in, verwelkomde je ook de materie van het energierecht in de schoot van jouw Centrum voor Milieu- (en Energier)echt, waarvoor mijn oprechte dank. Intussen heb ik de eer gehad te mogen mee-timmeren aan de uitbouw hiervan, met onder meer je erg gewaardeerde bijstand bij het onderzoek van Meng en sinds kort ook de parel die je me aanreikte met het Phd-onderzoek van Ting over elektriciteitsflexibiliteit. Ik zie er alvast naar uit de samenwerking verder te zetten en uit te bouwen en twijfel er niet aan dat ook na je formele ‘afscheid’, het academische virus (sorry, in deze tijden moest dat erin) je niet zal lossen en we nog veel kansen zullen hebben om samen te werken.
Met vele groeten en dank,
Frederik Vandendriessche


Dear Luc,
Like wonderful magic, your warm smile, great wisdom and broad mind do not only light up the dark path of my PhD journey but also turn a new environment into a feeling of home. As a scholar for the ‘green law’, a judge for the Constitution, a promoter for young researchers, and a defender for the environment, you look at the world with open and generous eyes to bring creative ideas and respect the diversity with a warm and merciful heart to promote the sustainable development. It is the biggest luck for me to be your student and the greatest honour to explore the world of environmental law under your guidance. A new chapter is going to begin in your life, I wish all your achievements in the past herald many more significant successes and dreams fulfilled in the future!
Meng Zhang – UGent


Beste Luc,
vele jaren terug volgde ik het vak Milieurecht bij jou tijdens mijn opleiding aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. Later heb ik ook als opleidingsverantwoordelijke steeds kunnen ervaren hoe je onze studenten milieutechnologie met veel toewijding hebt leren kennis maken met de Vlaamse en internationale milieuwetgeving. Hartelijk dank voor deze jarenlange inzet, betrokkenheid en flexibiliteit! En – naast dit – uiteraard ook voor de vaak korte, maar wel steeds warme babbels die we af en toe hadden op één of ander event op of rond de faculteit. Van harte proficiat met je loopbaan en geniet van alle mooie dingen die volgen!
Kristof Demeestere – Universiteit Gent


Beste Luc,
Ik bewaar goede herinneringen aan onze samenwerking in de jaren tachtig van de vorige eeuw in de schoot van het Sevi en,nadien,bij het tot stand komen van de belangrijke decreten Algemene Bepalingen Milieubeleid en Integraal Waterbeleid.
Alleen al daarvoor verdien je een plaats in de geschiedenis van het milieubeleid in Vlaanderen.
Veel geluk.
Frank Van Sevencoten – Ere Administrateur- generaal Vlaamse Milieumaatschappij


Dag Luc,
Ik herinner mij nog goed dat je geen seconde aarzelde, toen ik je ergens in 2002 vroeg om mijn promotor te worden. Dat je toen reeds overladen agenda daarmee nog wat voller werd, scheen je niet te deren. Vier jaar later had ik mijn titel als doctor op zak. Je was de ideale promotor, die mij bij het schrijven een grote vrijheid liet, maar wel steeds beschikbaar was om mij waar nodig met raad en daad bij te staan. Ook later kon ik steeds beroep op je doen, zelfs al zagen we mekaar niet zoveel. Ik heb veel aan je te danken, zonder dat je daar ooit iets voor terug verwachtte.
En die ongelooflijke werkkracht. Ik zal nooit begrijpen hoe je al die verschillende rollen als prof, als rechter bij het GW Hof, als voorzitter van TMR, als bezielend lid van EUFJE, als echtgenoot en vader … zonder kwaliteitsverlies kon combineren, schijnbaar onverstoord en steeds met een glimlach van onder de snor. Dat getuigt van een gedrevenheid die weinigen is gegeven.
Het milieurecht / omgevingsrecht zal het geweten hebben, dat jij prof was. Je academische exploten zullen nog lang blijven nazinderen, te meer nu je als docent verscheidene generaties milieujuristen hebt gevormd tot wat ze vandaag zijn. Onder jouw leiding is TMR het toonaangevende tijdschrift geworden dat het vandaag nog altijd is.
Aan dat doceren is nu een eind gekomen. Je hebt ondertussen ook de leiding van TMR overgedragen in de capabele handen van Pierre Lefranc. Maar verder denk ik dat er niet zo heel gaat veranderen. Die gedrevenheid, dat vuur, dat krijg je er nooit meer uit. Bovendien is de job van voorzitter van het GW Hof nu ook niet bepaald een uitloopbaan.
Nee, je gaat nog veel van je laten horen, daar ben ik zeker van. En dat is maar goed ook, mensen zoals jij kom je zelden tegen.
Beste groeten,
Paul Vansant – Coördinatie Vlaams Handhavingsbeleid


Beste Luc,
ik ben even door mijn archief gegaan en heb een stuk uit 1994 gevonden dat gelinkt is aan onze eerste ontmoetingen.
Een vzw in opstart (FLAGIS) met het nobel doel om GIS in Vlaanderen te promoten (na een turbulente preGIStorie) heeft je toen gevraagd om met een juridische bril naar de kwestie te kijken.
Je hebt de uitdaging aangegaan om over een voor jou (toen nog) onbekend terrein jouw juridisch-instinct erop los te laten. De tijd die we je daar voor gaven was achteraf bekeken onbetamelijk. Maar het artikel lag er tijdig.
Ik deel graag de heerlijke intro van het stuk met je vriendenfamilie van vandaag.


Genegen groeten,
Joris Sanders


Geachte professor Lavrysen,
Van harte gefeliciteerd met uw emeritaat na een rijke en boeiende academische loopbaan en veel succes en voldoening met uw voorzitterschap van het Grondwettelijk Hof!
Veerle De Roeck – ex-afdelingshoofd Juridische Zaken UGent, nu vrederechter


Beste Luc,
Van harte gefeliciteerd met je emeritaat, ook weet ik zeker dat je je nog vele jaren zult blijven inzetten om het omgevingsrecht te doen ontwikkelen! Ik kijk er nog naar uit om vele plezierige jaren van samen te werken!
Groeten uit Groningen,
Lorenzo Squintani – RUG


Het moet zo’n twintig jaar geleden zijn dat we mekaar voor het eerst ontmoetten, was het nu op een campus (Aula of Ufo) of aan de Leie (Wilde Eend) – wie zal het zeggen? Feit is dat interesses gedeeld en wegen gekruist werden, wat tot vele jaren ingeniuristen-synergie heeft geleid. Waar is de tijd van de ManaMa projectwerken, samen met Carole en Isabelle, of de talrijke milieudossiers van UGent, om niet te spreken van het heikele thema van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de milieucoördinator, of beter nog, van de inbedding van een milieudienst in de administratie van een universiteit… We hebben samen schone historische zalen gezien en gekroonde hoofden gesproken.
Mooie herinneringen, Luc, die steevast een glimlach bij me tevoorschijn toveren; en die nu duurzaam opgeborgen zitten in onze hersenpan 🙂
Ware het niet dat je danig befaamd bent, en je hulde dus bij voorbaat alle present-registers verslaat en tijdslimieten overschrijdt, dan had ik wat volgt graag persoonlijk voorgelezen. Mezelf introduceren zou niet hoeven. Met rustige vastheid – en ook vaste gerustheid dat mijn stem voor zichzelf zou spreken (een heuse atout in deze CV-tijden) – draag ik je een haiku op.

Geniet, Luc & Ella
Greet Van Eetvelde


Beste Luc,
Bedankt voor je jarenlange inzet voor het leefmilieu! Je kan in ieder geval terugblikken op een zeer gevuld en geslaagd traject bij UGent…alhoewel ik vermoed dat de tijd nog niet gekomen is voor een welverdiend dolce far niente, we zullen je nog regelmatig tegenkomen in het kluwen van de milieuwetgeving… maar geniet toch maar samen met Ella van een iets rustiger leven.
Hartelijke kus
Vera Dua – CDO-UGent – BBL


Beste Luc,
Van harte proficiat voor je emeritaat.
Je hebt tal van studenten gevormd in de boeiende en springlevende materie van het milieurecht, in waardige opvolging van Hubert Bocken. Velen onder hen hebben dankzij jouw academische inzichten en beminnelijke begeleiding de sprong gewaagd naar de praktijk van het milieurecht. En velen hebben daadwerkelijk ook een mooie carrière uitgebouwd in deze materie, of het nu in de administratie, de magistratuur, het bedrijfsleven, de ngo-wereld of de advocatuur is.
Dat is een niet te onderschatten bijdrage aan de rechtswereld van ons land.
Ik wens je nog vele mooie jaren toe, niet in het minst als voorzitter van het Grondwettelijk Hof. Het ga je goed.
Met vriendelijke groet,
Jan Bouckaert – Stibbe


Beste Luc,
Emeritaten komen best in kleine dosissen en met veel tijd ertussen.
De tijd als hoogleraar aan de UGent wordt afgesloten, als voorzitter in het Grondwettelijk Hof begint hij nog maar.
Ik hoop dat de komende vijf jaar evenveel voldoening zullen bieden als het deel van uw loopbaan dat nu wordt afgesloten.
Veel groeten,
Fientje Moerman – Grondwettelijk Hof


Geachte Collega,
Beste Luc,
Naar aanleiding van je emeritaat wil ik je graag feliciteren met je schitterende carrière, die een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het milieurecht heeft betekend. Mijn uitdrukkelijke dank hiervoor.
Het was altijd aangenaam om met je samen te werken. Zo bewaar ik goede herinneringen aan de doctoraatsjury’s waarin we samen mochten zetelen, en aan diverse onderzoeksbijeenkomsten.
Het allerbeste voor een wat rustigere maar toch nog actieve toekomst.
Hartelijke groet,
Anne Mie Draye – Universiteit Hasselt


Beste professor Lavrysen,
Van harte gefeliciteerd met uw emeritaat. Geniet ervan!
Uw carrière is echt een bron van inspiratie.
Ik zal me altijd de gedrevenheid waarop u de colleges milieurecht verzorgde, blijven herinneren.
Ik wens u alvast veel succes en plezier in alles wat u nog verder zal ondernemen.
Angelo Goethals – UGent


Beste Luc,
Van harte gefeliciteerd met het emeritaat. Ik kijk met veel plezier terug naar uw fijne, wijze en humoristische verhalen. De Paddenhoek zal niet hetzelfde zijn zonder uw spontane en vriendelijke aanwezigheid. Bedankt!
Benjamin Meeusen


Nog maar enkele maanden kennen we elkaar. De eerste en ook alle daaropvolgende ontmoetingen waren bijzonder aangenaam. Als dubbele collega, aan de universiteit en in het Hof, lijken we op dezelfde golflengte te zitten, ook al verschillen onze ideeën nu en dan. Ik dank je voor het onthaal dat ik mocht genieten aan het Hof en je vriendelijk voorzitterschap. Als leeftijdgenoot weet ik dat 65 worden wat rare gevoelens opwekt. Laat dit echter domineren: we gaan door met wat we de moeite waard vinden en kunnen ballast achter ons laten! In die zin, oprechte gelukwensen bij deze etappe en een goede vaart.
Danny Pieters – KU Leuven en Grondwettelijk Hof


Beste Luc,
Als laatstejaarsstudent in de rechten vroeg je mij destijds of ik bereid was mijn taak voor het vak milieurecht te publiceren in het TMR. Ik was verrast en nog steeds enorm dankbaar voor de geboden kans en het geschonken vertrouwen.
Geniet van het emeritaat!
Jürgen Vanpraet


Beste Luc,
Van harte proficiat met je emeritaat. Wat een carrière! En ze is eigenlijk nog lang niet voorbij. Ik ken je intussen zowat 20 jaren en ik bewonder en apprecieer enorm je kennis en expertise, je toegankelijkheid, je steun naar nieuwe en jonge onderzoekers, je engagement in Europese en internationale fora, en ga zo maar door. Een van de founding fathers van het milieurecht. Heel mooi ook hoe dat je het Europese milieurechtnetwerk European Environmental Law Forum (EELF) en de jaarlijkse EELF Conferences van bij de start vol hebt gesteund. Heel veel dank. Ik hoop je nog regelmatig tegen te komen.
Vriendelijke groeten,
Bernard Vanheusden – UHasselt


Beste Luc, Ik ken je denk ik, inmiddels meer dan 30 jaar, toen wij beiden voor de Commissie Bocken, jouw promotor , werkten. Ik heb vanaf dat prille begin een grote waardering voor je gehad, niet alleen voor je encyclopedische kennis van het milieurecht, maar ook voor je bevlogenheid en je kritische geest. Daarna hebben we op vele terreinen nog samen gewerkt, onder meer bij de oprichting van TMR, maar ook op de vele congressen waar we samen optraden. 2 jaar geleden zag ik je nog in China, ik meen in Wuhan en genoot van je verhalen omdat jij met de trein naar China was gereisd, we waren allemaal jaloers! Dat geldt uiteraard ook voor jouw carrierepad. Je bent niet alleen prof gebleven, met vele publicaties, maar je bent tot grote hoogtes gestegen, tot zelfs het voorzitterschap van het Grondwettelijk Hof. Daarnaast heb je ook aan de wieg gestaan van Eufje, een belangrijk Europees forum voor milieumagistraten. Ook in dat kader heb ik vaak van je wijze input mogen genieten. Ik ben ervan overtuigd dat jij iemand bent voor wie het emeritaat niet betekent dat je de pen neerlegt. Ik denk dus dat we elkaar nog vaak op allerlei feestelijke evenementen zullen ontmoeten, liefst ook weer in exotische plekken en niet alleen on line. Ik wil je nu vooral danken voor je vriendschap, je inspiratie, je vele mooie verhalen en vooral je inspirerende lach. Ik herinner me jou altijd als iemand die ons prachtige verhalen vertelde en zelf altijd bij het vertellen al begon te lachen, waardoor het hele gezelschap altijd meeging, uiteraard vaak gesteund door een goed glas wijn of bier. Het ga je goed, waarde Luc, we komen elkaar vast nog vaak tegen.
Van harte,
Michael Faure – Universiteit Maastricht


Cher Luc,
Tant de projets partagés, jusqu’à l’aventure de la proposition académique de loi spéciale climat. Merci pour cette communauté de vue et d’aspirations, qui inspire et crée des ponts.
Pour ta disponibilité, ta confiance, ta générosité. Pour tes réponses toujours positives et enthousiastes. Pour ton savoir sans limites. Pour cette complicité entre centres de recherches mais aussi dans notre tandem au CFDD-FRDO, évidemment.
Tout mon plus grand respect pour ta contribution décisive à la construction d’un véritable droit à un environnement sain – et à son internationalisation.
Delphine Misonne – Université Saint-Louis Bruxelles


Dag Luc
Graag wil ik het met jou over de bijtjes hebben. Neen, niet over de bloempjes en de bijtjes maar over de vlijtige bijtjes.
Ik kende je al een beetje via Leo VD Vliet en via Joris.
Maar toch is het uw ‘passage’ bij de lesopnames voor Milieucoördinator via Afstandsleren van het IVPV die mij vooral bijgebleven is.
Jij was niet alleen de eerste lesgever die naarstig mee werkte aan het nieuwe format van Greet maar bovendien diegene die, als een ware marathonloper, onverdroten àlle lessen in 1 keer, nou ja in enkele dagen, opnam.
Ook al zegt men ‘wie met vlijt zijn taak verricht, valt het alles even licht’, het was een opmerkelijke prestatie van praten voor een on-levend publiek.
Je vermoedde toen waarschijnlijk niet dat je hét voorbeeld werd waarnaar verwezen werd om andere aangezochte docenten de weg te wijzen naar de nectar van dit IVPV bloempje. Bij hen viel blijkbaar niet alles even licht …. want met minder vlijt verricht 😊.
In tegenstelling tot de bijen in een bijenkorf was er ook geen zoete beloning aan verbonden. Maar van de coördinatoren en organisatoren, kreeg je ongelooflijk veel respect.
‘Als men arbeidt met vlijt en lust, dan smaakt het eten, dan smaakt de rust’.
Over het eten bij het Grondwettelijk Hof weet ik niets en de rust zal nog niet aan jou besteed zijn.…maar je zal je taak als voorzitter ongetwijfeld met even veel vlijt vervullen.
Hopelijk kruisen onze wegen nog eens, al zal het niet meer in UGent gebouwen zijn.
Marianne Martens


Beste Luc,
Dank voor zoveel! Het valt allemaal moeilijk in beeld te brengen maar het gaat van veilige gids in het milieurecht over veilige gids in vreemde steden bij congressen tot veilige gids in menukaarten. Steeds met rustige en fijne humor, steeds met helder en nuchter inzicht.
Gelukkig voor ons allen komen er nog vijf jaar Grondwettelijk Hof!
Carole Billiet


Beste Luc,
Proficiat met jouw emeritaat! Aan die lessen milieurecht van jou heb ik veel gehad! Was ook bruikbaar voor mijn parlementair werk destijds! Ik hoop dat die aspirant rechter GWH er evenveel van heeft opgestoken :-).
Die arresten waarmee je een aantal van mijn decreten hebt vernietigd – nog wel gebruik makend van mijn eigenste artikel 7bis GW – zal ik je ooit nog wel eens vergeven. Na een paar trappisten.
Geniet ervan!
Bart Martens


Beste Luc,
Een hartelijke proficiat toegewenst met jouw emeritaat. Ik denk met genoegen terug aan jouw sterke bijdragen in de beginjaren van de Minaraad, maar ook in vele gremia nadien.
Het ga je goed!
Jan Verheeke – Minaraad


Beste Luc
Via deze weg nog eens hartelijk dank voor je onvoorwaardelijk engagement in het voormalige interfacultaire Centrum voor Milieusanering, en zijn opvolger, het “Centre Environmental Science & Technology (CES&T)” waarvan ik enkele jaren voorzitter was. Ondanks je zeer drukke agenda waren er bijzonder weinig vergadering waar jij niet aanwezig was. Ook hartelijk dank voor datzelfde zeer sterke engagement in de UGain opleiding “Milieucoördinator via afstandsleren”. Van bij de start van de opleiding heb je, toen samen met Isabelle Larmuseau, de module “Milieuwetgeving” opgezet en gecoördineerd. Die bijzonder sterke betrokkenheid bij alles wat je doet, heb ik steeds zeer opvallend en inspirerend gevonden. Nu en dan botste ik op jou, tijdens een pauze in je lessen op de campus Coupure. Voor mij waren die informele babbeltjes in de gang, of buiten, bijzondere momenten.
Filip Tack – Universiteit Gent


Geachte professor, beste Luc,
We hebben elkaar voor het eerst ontmoet aan de UGent om er in je kantoor van gedachten te wisselen over de noties ‘houder’ en ‘zich ontdoen van’ in de definitie van het begrip afvalstof uit –toen nog – het Afvalstoffendecreet. Deze ontmoeting zal je hoogstwaarschijnlijk niets meer zeggen, maar ik herinner me ze zeker nog. Niet alleen omdat rechtspraak en rechtsleer op een zeer bevattelijke wijze de revue passeerden en aangevuld werden met een uitgesproken eigen visie op het begrip, maar nog meer door de hartelijkheid van het contact. Latere contacten leerden mij dan weer dat je een fijn gevoel voor humor hebt.
Het ga je goed!
Leo Kerkstoel


Cher Luc,
Merci pour tes nombreux travaux, tes analyses approfondies nourries d’une connaissance étendue des systèmes juridiques comparés et toute cette énergie au profit du droit de l’environnement.
Avec mes sentiments bien cordiaux.
Michel PÂQUES – Université de Liège


Beste Luc,
Van harte gefeliciteerd met uw emeritaat en de glansrijke carrière die u heeft kunnen verwezenlijken.
Het was een genoegen om samen met u op de tweede verdieping van de Paddenhoek te kunnen werken.
Hopelijk kan u ten volle genieten van uw volgende projecten.
Beste wensen!
Evelyn Merckx


Allerbeste Luc,
Milieurecht in Gent zonder jou? Dat is eigenlijk niet voorstelbaar! In mijn ‘jonge (Nederlandse) jaren’, zo’n dertig jaar geleden, heb ik heel veel van jou geleerd: hoe anders de academische wereld in Vlaanderen in elkaar zit vergeleken met Nederland en dan ook weer met Duitsland, hoe je veel werk kunt verzetten en toch altijd rustig en aimabel kunt blijven (dat heb ik geprobeerd te leren, maar dat is mij niet zo goed gelukt…), hoe je bij een uitgebreide lunch al het werk kunt verrichten in plaats van een half uurtje broodjes te eten en dan ‘back to work’ te gaan (die laatste ervaring kwam mij later in Maastricht goed te pas), hoe verschillende de Nederlandse en de Vlaamse taal en cultuur zijn, niet alleen (maar zeer zeker ook) wat betreft het eten…Veel dank voor al die ervaringen, de intellectuele verrijking, maar vooral ook jouw warme vriendschap! Ik hoop dat je kunt genieten van een beetje minder drukke agenda en wens je van harte nog vele gezonde en spannende jaren!
Chris Backes – UU UCWOSL


De laatste jaren is het belang van het leefmilieu- en omgevingsrecht in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof ontzaglijk toegenomen, inzonderheid via artikel 23 van de Grondwet en het Europese Unierecht.
Gelukkig konden we, in deze vaak uiterst technische aangelegenheden, met gerust gemoed vertrouwen op Prof. Dr. Luc Lavrysen, die deze materie als geen ander beheerst.
Daarom is het goed dat hij nog een aantal jaren het Grondwettelijk Hof , als Voorzitter van dit hoge rechtscollege, ter zake met raad en daad kan bijstaan , nu het belang van de materie en van het Europese Unierecht enkel nog verder zal toenemen . Ook wat het Unierecht betreft, is Prof. Dr. Luc Lavrysen een veilige gids.
Em. Prof. Dr. André ALEN – Em. Voorzitter van het Grondwettelijk Hof


Beste Luc
Het was een genoegen om in de korte tijd die ik ondertussen aan de UGent werk, u te mogen ontmoeten en van u te leren. Uw kennis, ervaring en verhalen zijn wonderbaarlijk en een bron van inspiratie!
Hartelijke groeten
Dylan Couck


Dear Luc,
It is always a pleasure to meet and discuss with you and I hope we will have a lot of opportunities in the future. Forthcoming elni events are already visible….I wish you all the best and I am sure that also your academic activities will somehow continue.
Ganz herzliche Grüsse
Gerhard Roller


Beste Luc, ons contact was altijd hartelijk. Ik deed van tijd tot tijd nooit tevergeefs een beroep op je. Veel dank hiervoor. Kan er op 7 mei niet bij zijn, als pensionado ben ik natuurlijk op vakantie.
Hartelijke groet
Thijs Drupsteen


Cher Luc,
toutes mes félicitations pour cette belle carrière académique menée de front avec une carrière de magistrat.
Tes écrits et contributions ont été et resteront une source importante de droit et de réflexion dans le droit de l’environnement.
Van harte.
Pierre Nihoul – UCL


Het emeritaat van Prof. Dr. Luc Lavrysen aan de Universiteit Gent is de bekroning van een zeer mooie academische loopbaan. Het zal zeker niet het einde betekenen van zijn professionele bezigheden, maar eerder een begin van een nieuwe fase,waarin zijn kennis en ervaring van blijvend nut zullen zijn, niet in het minst voor zijn voorzitterschap van het Grondwettelijk Hof. Ik wens hem daarbij het allerbeste toe.
Riet Leysen – Rechter in het Grondwettelijk Hof


Beste Luc, proficiat met je uitmuntende carrière en mijn oprechte bewondering voor je gedrevenheid,
Geniet van je volgende levensfase.
Guy Vloebergh – UAntwerpen/ontwerpbureau OMGEVING


Beste Luc,
Gelukwensen met je emeritaat daar in Gent. In Brussel gaan we er niet veel van merken, want de wereld draait door, en het Grondwettelijk Hof ook. Met andere woorden: het échte emeritaat moet nog komen. Gelukkig hebben we dus nog een verdere samenwerking voor de boeg. Lang leve Luc Lavrysen!
Jan Theunis – Grondwettelijk Hof / Universiteit Hasselt


Dear Luc,
do I remember a situation in which you were not smiling, offering well balanced and forward-looking advice? I don´t think so. During the last 30 years you were always a reliable and constructive member of the elni-team. I recall numerous meetings at St. Louis; and a perfectly organized confernce in Gent at the 20th anniversary of elni.
All the very best for years to come
from
Martin Führ – Darmstadt University of Applied Sciences, Society for Institutional Analysis – sofia, Environmental Law Network International – elni


Beste prof. Lavrysen,
bedankt voor uw jarenlange inzet als module coördinator binnen de opleiding ‘Milieucoördinator’ via afstandsleren! U stond mee aan de wieg van deze opleiding en u stond steeds klaar met advies en suggesties. Het maken van de vele opnames schrikte u niet af! Bedankt voor de zeer fijne samenwerking.
Het ga je goed! En veel succes met uw verdere carrière!
Hartelijke groeten
Namens het ganse UGain-team
An Balcaen – UGent Academie voor Ingenieurs


Beste Luc,
Dank voor de fijne samenwerking maar ook verwezenlijkingen binnen de Universiteit. Je koppelt werkkracht aan passie en intellect. Een meerwaarde voor de vakgroep!
Geniet van je emeritaat en tot snel!
Brecht Warnez – UGent – Vlaams Parlement


Beste Luc
Met heel veel genoegen kijk ik terug op de hartelijke en vruchtbare samenwerking tussen jou en jouw medewerkers aan de U-Gent en mijn toenmalige vakgroep in Utrecht. Het milieurecht, en ook het omgevingsrecht in brede zin, was wat ons inhoudelijk verbond. Daarnaast was er over en weer veel sympathie voor elkaar en veel plezier ook. Jullie bezoeken aan Utrecht en andersom die van ons aan Gent waren om meer dan één reden legendarisch! Voor jou was deze samenwerking echter maar een van de talloze activiteiten die je verrichtte, waarbij je de hele wereld afreisde om overal het milieurecht te promoten en te ontwikkelen. Wat mij altijd het meest verwonderde, is dat je bij alles wat je deed, en dat was héél veel, altijd rustig en aimabel bleef. Dat is knap! Je kunt terugkijken op een zeer geslaagde academische loopbaan en dat is dan nog een understatement. Ik heb het ook zeer gewaardeerd dat je op mijn afscheid van Tilburg University was, in juni 2017. Andersom moeten we jouw afscheid helaas digitaal doen, maar er komt vast nog wel een gelegenheid om dat ‘gebrek’ te herstellen. Luc, het ga jou en je gezin heel goed, en werk bij het Grondwettelijk Hof nog gerust een paar jaar stevig door, want dat vind je denk ik toch het allerfijnste….
Lex Michiels – Raad van State Nederland


Op vrijdag 11 december 2020 rondde Prof. Dr. Luc Lavrysen zijn laatste les milieurecht af, met de presentaties van de studenten in de Master in de Rechten. Hij doceerde gedurende bijna 30 jaar het vak milieurecht in de Master in de Rechten, in de Master Bio-Ingenieur en in andere faculteiten. Zo vormde en inspireerde hij vele generaties milieujuristen. Hij bezit de kunst om de complexe en uitgebreide milieuwetgeving op een eenvoudige manier uiteen te zetten. Daarnaast is hij een onvermoeibaar voorvechter van milieubescherming in de breedste zin en van actie tegen klimaatverandering, op nationaal, Europees en internationaal niveau. Daarbij blijft hij steeds bescheiden, humoristisch en bekommerd om het welzijn van zijn medewerkers, doctorandi en studenten.
We wensen hem veel succes in zijn mandaat als voorzitter van het Grondwettelijk Hof en als voorzitter van het European Union Forum of Judges for the Environment (EUFJE), naast vele andere engagementen.
Farah Bouquelle – EUFJE en Universiteit Gent


De carrière van Prof. Dr. Lavrysen getuigt van een enorme gedrevenheid.
Uw eenvoud, Uw warm en geëngageerd karakter en Uw fijne gevoel voor humor, zullen we koesteren.
De academische wereld, en in het bijzonder de Faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent, zal u missen.
Prof. Dr. Lavrysen, mijn allerbeste wensen!
Sien Devriendt – UGent


Beste Luc,
Een tijdperk gaat voorbij met jouw emeritaat. Een mooi tijdperk waar ik met veel genoegen op terug kijk. Het is al vele, vele jaren dat Gent en Utrecht, en daarmee jij en jouw groep samen werken met de Utrechtse milieu/omgevingsrechtjuristen. Wat hebben we veel van elkaar kunnen leren, ervaringen uitwisselend en samen nadenkend over de vraagstukken die de afgelopen decennia speelden in het milieurecht. Wat hebben we ook veel mooie bijeenkomsten samen georganiseerd, afwisselend in Gent en in Utrecht. Je hebt je niet laten weerhouden steeds weer op uitnodigingen in te gaan, ondanks de soms verbazingwekkende Hollandse zuinigheid van hotelkamers delen. Gelukkig had het Utrechtse nachtleven genoeg te bieden om daar een oplossing voor te vinden en waren de Utrechtse collega’s veelal bereid je daarbij te vergezellen. Heel veel dank voor je kennis, je wijsheid, je humor, je vriendelijkheid en je immere bereidheid deel te nemen in leescommissies van promovendi en anderszins je betrokkenheid bij onze universiteit. Het ga je goed.
Marleen van Rijswick – Universiteit Utrecht


Geachte professor Lavrysen,
beste Luc,
Van harte proficiat met je emeritaat na je welgevulde en zeer hoogstaande, prachtige loopbaan!
Je bent onder andere van onschatbare waarde geweest voor de milieuwetgeving en voor de bodemsanering in het bijzonder, een discipline die me natuurlijk nauw aan het hart ligt.
Uiteraard blijft voor mij onze gezamenlijke reis naar het milieucongres in Lanzhou (China) het hoogtepunt, waar ik nog steeds met plezier aan terugdenk.
Ik wens je het allerbeste toe!
Eddy Van Dyck – Afdelingshoofd bij OVAM, met pensioen


Beste Luc,
gefeliciteerd met je emeritaat! Ik denk dat er weinig collega’s zijn die met een klein officieel ‘ZAP’ percentage zoveel goed werk hebben verzet aan onze universiteit. Gelukkig kan je aan Grondwettelijk Hof nog een tijdje verder werken, en dan nog wel als voorzitter. We hopen je nog af en toe aan onze faculteit te zien!
Warme groet,
Eva Brems – UGent


Dag Luc
Ik draag niets dan goede herinneringen mee aan de contacten én discussies die we hadden in de ‘gouden periode’ (voor mij toch) van het milieurecht met de voorbereidingen en implementatie van het “Voorontwerp Decreet Milieubeleid” van de Interuniversitaire Commissie tot Herziening van het Milieurecht in het Vlaamse Gewest. Ik genoot ook vaak van je lezingen en geschriften.
Ik breng bovendien graag in jouw Laureaat in 2004 in herinnering van de Prijs Rudi Verheyen voor “het voorbereidend onderzoek dat geleid heeft tot het opstellen van het voorontwerp van Decreet Integraal Waterbeleid en de bijhorende Memorie van Toelichting”.
Oprechte felicitaties Luc, hou je goed, veel groeten,
Peter Van Humbeeck – SERV – UA


Beste prof. Lavrysen, beste Luc,
Ook over de grens hebben uw mooie beschouwingen van het milieurecht veel duidelijkheid gebracht. Dank daarvoor, en ook bedankt voor alle vriendelijke en interessante gesprekken. Hopelijk zult u tijdens uw emeritaat de nieuwe generatie onderzoekers inhoudelijk en persoonlijk blijven inspireren.
Hartelijke groet uit Nederland,
Tim Bleeker – Vrije Universiteit Amsterdam


Beste Luc,
dank voor je inzet, kennis en creativiteit ter bescherming van het leefmilieu in vele gremia en op alle niveaus van lokaal tot internationaal
kontakten zijn altijd aangenaam en verrijkend.
ik wens je nog veel productieve jaren!
Hubert David


Geachte Prof,
Beste Luc,
We hebben elkaar meer dan 20 jaar geleden een heel aantal keer ontmoet. U heeft op mij een diepe indruk nagelaten. En hoewel we elkaar daarna bijna niet meer zijn tegengekomen ben ik uw werk van op afstand wel blijven opvolgen omdat ik veel waarde hecht aan uw inzichten. Ik wil u uitdrukkelijk danken voor uw werk, uw inzet en volharding!
Met vriendelijke groeten,
Christa Schaut


Beste Luc,
Bedankt voor de fijne samenwerking op onze vakgroep, in het bijzonder het vakgebied Milieurecht & Energierecht.
Het was steeds aangenaam om met jou al die jaren samen te werken.
Het hoofdstuk aan de Ugent stopt misschien maar je zal nog steeds bezig blijven met hetgeen je graag doet.
Hou je goed en het allerbeste gewenst.
Yvan De Maeseneire – Faculteit Recht en Criminologie – Ugent


Luc,
Je kunt terugblikken op een rijkelijk gevulde carrière.
Bedankt voor de jarenlange samenwerking binnen de vakgroep.
Geniet van je emeritaat!
Ivo Carlens – Vakgroep EPIR


Bedankt professor voor de vele vruchtbare en aangename jaren in onze vakgroep en voor het presidentschap van het milieurecht onderzoek. Moge u het emeritaat ten volle genieten en verder nog meer geëngageerd zijn in de vrijgekomen tijd. Vaert nog wel!
Martine Dewulf – Universiteit Gent


Beste Luc,
Van harte proficiat met alles wat u bereikt heeft op het gebied van milieurecht, en in het algemeen met uw indrukwekkende loopbaan – die nu nog verderzet als voorzitter van het Grondwettelijk Hof.
Het was fijn om af en toe uit te wisselen op de gang van de derde verdieping.
Het allerbeste,
Ellen Desmet


Beste Luc,
in 1984 heb je me geholpen aan informatie voor mijn afstudeerscriptie over het recht op een schone Schelde. Sindsdien prijs ik me gelukkig dat ik je heb leren kennen en dat we elkaar regelmatig in de tussenliggende decennia (!) hebben gezien en gesproken, onder andere in ELNI verband. Je kennis en je rustige, maar rake inbreng vielen altijd op. Net als je hartelijkheid. Het is jammer dat je afscheidssymposium online moet plaatsvinden, maar hopelijk ontmoeten we elkaar op een ander moment in de toekomst.
Hartelijke groet,
Marga Robesin


Beste Luc,
Je minzaamheid is je handelsmerk en je was steeds een bescheiden ster aan het UGent firmament.
Als Labor et Amor enigszins wijzigt blijft er des te meer Amor en inspiratie om verder te strijden voor een beter milieu- en klimaatbeleid.
Het ga je goed.
Ludo Veuchelen


Beste Luc,
Met veel respect en bewondering heb ik jouw carrière gevolgd vanaf de Universiteit van Gent in de vroege tachtiger jaren ‘van de vorige eeuw’ tot het de hoogste Belgische rechterlijke staatsambt. In de jaren tachtig hadden wij met elkaar contact bij wat nu de Universiteit van Maastricht is en in december 1987 mocht ik als gevolg daarvan in plaats van Piet Gilhuis een exposé houden te Arlon over ‘les problèmes juridiques posés par le flux transfrontalier des déchets chimiques’ met Mary Sancy als moderator. Ik herinner me de donkere weg naar Arlon door de besneeuwde Ardennen nog heel goed. Alhoewel de lezing in het Frans over de Nederlandse benadering van deze problematiek nog enigszins voortvarend verliep, was dat minder het geval met het beantwoorden in het Frans van de kritische vragen vanuit het geïnteresseerde publiek. Dat je mij toen succesvol uit de nood hebt geholpen heb ik nog zo voor de geest staan. De uitnodiging tot een bezoek aan het kasteel van baron Charles-Ferdinand Nothomb na afloop heb ik afgewezen onder meer ‘vanwege het late tijdstip, de lange reis en slechte weer’. Later hebben we elkaar nog enkele malen in het mooie Gent getroffen bij diverse symposia over onder meer de totstandkoming van Vlarem o.l.v. de Commissie Bocken. Mede door toedoen van Michael Faure mocht ik getuige zijn van de geboorte van dat mooie project en van de verdere ontwikkeling van het Vlaamse milieurecht.
Nog niet zo lang geleden hebben wij elkaar kort gesproken bij het afscheid van Lex Michiels te Utrecht waarbij jij me direct herkende en aansprak. Ik heb er nog spijt van dat ik vanwege andere verplichtingen spoedig weer weg moest en niet op jouw voorstel kon ingaan om Isabelle Larmuseau gedag te zeggen. Wel mooi om te zien dat er sprake is van een vruchtbare samenwerking van ‘Gent’ met ‘Utrecht’. Ik kan dat alleen maar (op afstand) aanmoedigen! Als pensionado smaak ik het genoegen nog geregeld te mogen publiceren over onderwerpen betreffende de komende Nederlandse Omgevingswet. Maar mijn echte interesse betreft de laatste jaren toch vooral de rechtsfilosofie, wat met mijn gevorderde leeftijd te maken zal hebben. Het is jammer dat mijn werkzaamheden als directeur van een juridisch adviesbureau mij de afgelopen jaren beperkten in het contact met mijn Vlaamse academische evenknieën. Vooral aan het altijd prettige en amicale persoonlijke contact met jou heb ik veel genoegen mogen beleven.
Ik wens je nog veel gelukkige en gezonde jaren en kan je aanraden het publiceren niet achterwege te laten, maar intussen zeker ook volop van de andere geneugten des levens te genieten. Het lijkt me dat jou dat wel toevertrouwd is.
Met hartelijke groeten,
Frans Tonnaer


Oprechte felicitaties aan mijn eminente en erudiete collega Luc Lavrysen !
We waren en zijn het niet altijd eens, Luc, maar daarom is het respect niet minder, integendeel !
Veel zal er waarschijnlijk niet veranderen, zolang het tweede emeritaat geen feit is.
Dus, hou je goed, veel groeten,
Kurt Deketelaere – KU Leuven


Beste Luc,
Je hebt afscheid moeten nemen van de UGent in een digitale setting, en nu krijg je er nog een afstandshulde bovenop… met een gemiste receptie die we er zo graag hadden bijgenomen. Niettemin, en zeker niet minder van harte: heel veel dank voor de vele jaren samenwerking, met onuitwisbare herinneringen… ook buiten het professionele kader!
Peter De Smedt


Luc, ik wil je bedanken voor de fijne, inspirerende samenwerking. Jou kennende blijf je actief met milieurecht bezig en zien we elkaar zeker nog terug op de redactie van TMR, tijdens een studiedag en elders.
Ann Carette – Faculteit Rechten Universiteit Antwerpen


Beste professor,
Beste heer staatsraad,
Beste collega milieurechter,
Beste EUFJE-voorzitter en -collega,
Beste Luc,

In deze volgorde evolueerden mijn aanspreektitels voor jou gedurende de laatste 22 jaar.
Ik leerde jou kennen als professor aan de UGent toen ik er in 1999 de gespecialiseerde milieu-opleiding volgde en jij mij er met veel passie de liefde voor het milieurecht bijbracht.
Een paar jaar later kruisten onze paden zich opnieuw toen jij gedurende een korte tijd staatsraad was ik als jurist (bestuurssecretaris) per toeval een bureau kreeg naast jouw bureau.
(alhoewel, nu ik dit terug lees, vraag ik mij af of dit wel zo’n toeval was)
De daaropvolgende jaren als substituut-procureur des Konings bleef ik mij toeleggen op het milieurecht en telkens opnieuw kwam ik jou in steeds wisselende hoedanigheden en op steeds andere locaties terug tegen. Maar steeds bleef ik naar jou opkijken als de man die mij indertijd de liefde voor het milieurecht had bijgebracht en mijn carrière op het goede spoor had gebracht.
Toen ik een achttal jaar geleden rechter werd in de rechtbank van eerste aanleg, sloot ik mij aan bij EUFJE en toen kwam ik jou niet alleen in het binnenland tegen, maar had ik ook het genoegen om samen met jou (en zelfs jouw lieve echtgenote) naar een aantal buitenlandse congressen te gaan. De gezellige avonden en leuke uitstapjes in oa. Sofia en Helsinki zal ik nooit vergeten!
Sindsdien mag ik jou Luc noemen. Je zou eens moeten weten hoe trots ik was toen ik (eindelijk) “mijn” professor Lavrysen met zijn voornaam mocht aanspreken …
Proficiat met jouw emeritaat, Luc!! Geniet er maar met volle teugen van.
Het ga je goed.
Wouter Haelewyn, (onderzoeks)rechter – REA W-VL, afd. Kortrijk