Boeken / Webinars

De Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht (VVOR) en het Environmental Law Network International (elni) staan samen in voor een groot aantal publicaties en webinars over een veelvoud aan thema’s uit het Europese en Vlaamse omgevingsrecht.

Huldeboek

Naar aanleiding van het emeritaat van Prof. Dr. Luc Lavrysen aan de Universiteit Gent
bieden we hem graag dit huldeboek aan.

Naar het huldeboek